Technieken

VisAdvies zet diverse nieuwe, hoogwaardige technieken in om vraagstukken op gebied van vis en omgeving van de vis te beantwoorden. De vraag naar continue metingen bij onderzoek wordt groter. Daarbij is de FishCounter uniek in Nederland en wordt op steeds grotere schaal ingezet. Ook is telemetrie niet meer weg te denken zoals PIT, akoestische zenders, Sensor Fish en de sonar. Ook beschikt VisAdvies over zeer specifieke apparatuur om onderwater geluidsmetingen te doen.   

Overzicht toepassingen technieken

► evaluatie vispassages, monitoring vismigratie beken en rivieren. 
 
PIT Telemetrie 
►  evaluatie vispassages, onderleiders etc., vismigratiegedrag in kleinere watersystemen
 
Vemco 
► onderzoek naar vismigratiegedrag in grotere watersystemen
 
Sensor Fish 
► onderzoek naar de fysische omstandigheden in een gemaalpomp of WKC
 
Akoestische zenders 3D 
► onderzoek naar vismigratiegedrag bij objecten als gemalen, WKC, waterinlaten etc. 
 
Sonar 
► visstandonderzoek in diepe wateren, vismigratieonderzoek bij grote objecten
 
Onderwatergeluid 
►onderzoek naar geluidsproductie van gemaalpompen, WKC, schoepen van schepen etc. 
 
Elektro-, zegen-, kuil- en fuikvisserij 
► Flora & Faunawet, visstandonderzoek, vismigratieonderzoek