Diensten

VisAdvies Projects

Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken

Visadvies heeft veel kennis op het gebied van migratiegedrag en biedt een breed assortiment aan monitoringstechnieken.
Lees meer

Vismigratie

VisAdvies helpt waterbeheerders bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van vismigratie.
Lees meer

Visveiligheid

VisAdvies biedt verschillende diensten voor het bepalen van de visveiligheid van pompen, turbines en kunstwerken
Lees meer

PIT-telemetrie

VisAdvies zoekt voor elke locatie naar een unieke oplossing om uw PIT project tot een succes te maken.
Lees meer

Kaderrichtlijn water

De KRW richt zich op waterkwaliteit, bescherming en duurzaam gebruik van water, maar ook op het tegengaan van droogtes en overstromingen.
Lees meer

SONAR

Met de van sonarapparatuur van VisAdvies kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheden vis die aanwezig is in een waterlichaam.
Lees meer

Conventionele Visserij

De medewerkers van VisAdvies hebben veel ervaring met het zetten van vallen en het bemonsteren met zegen-, kuil- en elektrovisserij.
Lees meer

Wet en regelgeving

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998..
Lees meer