Vismigratie

VisAdvies helpt waterbeheerders bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van vismigratie.
Faciliteiten

Ontwerp vismigratievoorzieningen

Wanneer deze barrières niet verwijderd kunnen worden, wordt gezocht naar een andere oplossing. Eén van de oplossingen is het plaatsen van een vismigratievoorziening. Een vismigratievoorziening is een maatregel met als doel de vismigratie terug te brengen in de oude staat, zodat vissen vrij kunnen migreren. In veel gevallen wordt er een technische constructie bedacht zodat de vissen de barrière kunnen omzeilen. Bij het ontwerp van een dergelijke technische constructie, moet rekening worden gehouden met de biologische- en hydraulische randvoorwaarden voor de vis. VisAdvies ontwerpt, adviseert en begeleidt gehele trajecten bij de aanleg van vispassages.
Heeft u vragen over het ontwerpen van een vispassage of wilt een u een vrijblijvende offerte opvragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Evaluatie vismigratievoorziening

Na de aanleg van een vismigratievoorziening is het van belang om de werking ervan te bepalen. Om een gefundeerde uitspraak te doen over de werking dient het rendement te worden bepaald. Dit wordt gedaan door de vismigratie tweezijdig te meten.

Geen enkele monitoringstechniek is geschikt om alle vraagstukken te beantwoorden. De opzet van een onderzoek is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals het type vismigratievoorziening, debiet, stroomsnelheid, doelsoorten e.d. Onderzoek naar grotere vissen zoals snoek of juist naar de hele kleine vissen zoals glasaal maakt groot verschil. Afhankelijk van het vraagstuk wordt de aanpak bepaald. Bijvoorbeeld: bij een ketenmonitoring binnen een stroomgebied kan ingezet worden op PIT telemetrie, terwijl bij de evaluatie van een vispassage op één locatie een FishCounter kan worden ingezet.

FishCounter

De FishCounter wordt ingezet om de omvang van de vismigratie te monitoren en bij de evaluatie van vispassages, vissluizen en andere technische vismigratieoplossingen. Door vispassages tweezijdig te monitoren kan het rendement (efficiëntie) worden bepaald.

Monitoringscontructie

De FishCounter wordt gemonteerd in een koker of onderwaterdrempel. Wanneer een vis langs zwemt detecteert het monitoringsstysteem de zwemrichting van de vis en geeft een indicatie van de grootte. Bij de passage van een vis wordt ook een korte video vastgelegd waardoor de vissoort kan worden vastgesteld. De apparatuur is aangesloten op het mobiele 4/5g netwerk waardoor de data direct wordt verstuurd naar een online database. Storingen kunnen snel worden waargenomen en verholpen waardoor de kwaliteit van de gegevens wordt gewaarborgd.
Wilt u meer informatie of een offerte? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.
Ing. Hendry Vis
Ing. Hendry Vis
+31 6 41 47 09 50
Vis@VisAdvies.nl
Contact