Nieuws

Migratiegedrag en functioneren vispassages in Ruiten Aa

2/9/2020 In 2020 staat bij waterschap Hunze & Aa's de Ruiten Aa op de agenda voor verbetering van de leefomgeving van vissen, herstel van de de zoet en zout verbinding en onderzoek naar vismigratie en functioneren van vispassages. Lees meer...

Beperking visschade maaiwerkzaamheden door stroboscoopverlichting

22/5/2020 Nederland is rijk aan verschillende typen watergangen. Om de afvoercapaciteit van deze watergangen te kunnen garanderen dient er regelmatig onderhoud te worden uitgevoerd, zoals het maaien van de watervegetatie. Lees meer...

Migratieonderzoek Driedoornige stekelbaars

15/4/2020 Langs de Waddenzeekust werkt VisAdvies mee aan migratieonderzoek naar de driedoornige stekelbaars. De soort komt weidverspreid voor in Nederlandse binnenwateren. Een deel van de populatie migreert naar zee om daar op te groeien, voordat ze weer het zoete water optrekken voor de voortplanting. Lees meer...

Habitatgebruik brasem in laagveenplas

17/3/2020 Binnen het onderzoeksproject CANAPE voert Hogeschool van Hall Larenstein onderzoek uit naar habitatgebruik van brasem in de laagveenplas de Leijen in Friesland. Lees meer...

Visoverlevingstest gemaalpomp Obdam

17/1/2019 De visvriendelijke gemaalpomp in het poldergemaal van Obdam is in december 2018 door VisAdvies onderzocht op de overleving van door de pomp gepasseerde vissen. Hiervoor zijn schieralen en blankvoorns vanaf de polderzijde onder verschillende toerentallen door de pomp gelaten. Lees meer...

Vismigratie bij nieuw gemaal Friesland

7/11/2018 De nieuwe zoet-zout verbinding bij één van Europa's grootste kweldergebieden (Noard-Fryslân Bûtendyks) wordt voorzien van een PIT telemetrie installatie. Lees meer...

VisAdvies in Noord-Ierland: migratieonderzoek Atlantische zalm

9/10/2018 In het najaar van 2018 zal VisAdvies naar Noord-Ierland afreizen om bij te dragen aan onderzoek naar de migratie van Atlantische zalm (Salmo salar) in de Bush river. Lees meer...

Videomonitoring vispassage Pijpenkast

19/6/2017 In de Linge ligt de stuw Pijpenkast. Om vismigratie mogelijk te maken heeft het Waterschap Rivierenland in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en VisAdvies een vertical slot vispassage aangelegd. Lees meer...

Evaluatie vispassage afleidingskanaal Leie - Poekebeek.

5/4/2017 Tussen het afleidingskanaal van de Leie en de Poekebeek blokkeerde tot 2012 een stuw de vismigratie. Om deze barrière op te heffen heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij, de betreffende waterbeheerder, een vispassage aangelegd. Lees meer...

Follow-up 2017 Kolbäcksån River (Sweden)

11/5/2016 In the Kolbäcksån River (Sweden) upstream fish migration was for more than a century blocked by a hydropowerstation (Västerkvarns Kraftstation). Lees meer...

Pagina's