Visveiligheid

VisAdvies biedt verschillende diensten voor het bepalen van de visveiligheid van pompen, turbines en kunstwerken
Waterbeherende installaties

Natuurlijk doortrek

VisAdvies doet veel nulmetingen  naar de visveiligheid van bestaande kunstwerken door middel van monitoring. Bij dit soort onderzoeken wordt een fuik aan de uitlaatzijde van een kunstwerk geplaatst. Bij waterkrachtcentrales gebeurt dit vaak in combinatie met FishCounter. Door de vangst te onderzoeken, kan het schadebeeld van passerende vissen vastgesteld worden. Na het bepalen van het schadebeeld wordt advies gegeven en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de visveilheid.

VisAdvies heeft veel ervaring met het onderzoeken van natuurlijke doortrek en biedt een breed assortiment aan monitoringsopstellingen.
Natural passage
Fish safety test
VVP

Visveiligheidsproef

Naast natuurlijke doortrek kan de visveiligheid van kunstwerken ook bepaald worden doormiddel van een “visveiligheidsproef” (VVP). Bij dit soort proeven worden vissen door een kunstwerk gevoerd en vervolgens achter het kunstwerk opgevangen, zodat het sterftepercentage en eventueel opgelopen schade kan worden bepaald. Om rekening te houden met eventuele uitgestelde sterfte worden vissen tot 48 uur in opslag gehouden. Hierdoor kan een gefundeerde uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke visveiligheid van pompen, turbines en andere kunstwerken.

VisAdvies voert de VVP’s uit volgens NEN 8775 “Visveiligheid – Methode voor de bepaling van de visveiligheid van pompen, vijzels en omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen en waterkrachtcentrales” onder de normcommissie 390 020 “Milieukwaliteit”.
In deze norm zijn de methoden waarop een VVP wordt uitgevoerd vastgelegd, zodat de uitkomsten hiervan landelijk vergelijkbaar zijn. Er zijn o.a. afspraken gemaakt over de gebruikte vissoorten, aantallen, betrouwbaarheidsintervallen en opslag en herkomst van de vissen. De norm is opgesteld door een commissie met daarin waterbeheerders, fabrikanten van vijzels, pompen en turbines en adviesbureaus. VisAdvies heeft een belangrijke aanzet gegeven tot het opstellen van de initiële NEN en maakte onderdeel uit van de commissie.

Theoretische bepaling

VisAdvies heeft veel ervaring op het gebied van visveiligheid en biedt ook ondersteuning in de ontwikkelingsfase van visveilige pompen en turbines. Tijdens dit proces wordt het bestaande ontwerp geanalyseerd en worden aanbevelingen gegeven om de visveiligheid te verbeteren. Daarnaast kan de visveiligheid modelmatig geanalyseerd worden en een schatting van de effecten van de turbine of de pomp op de vismortaliteit van veel voorkomende soorten worden gemaakt. VisAdvies heeft veel ervaring in het testen van de visveiligheid van turbines en pompen. Door veld- en theoretisch onderzoek te combineren kan VisAdvies een goede inschatting maken waar de gevaren van turbines en pompen liggen en hoe deze gereduceerd kunnen worden
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.
Team profile pic
Hayco van der Veen
(+31) 6 53 74 52 65
Veen@visadvies.nl
Contact