Wet en regelgeving

Wanneer krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming?

De wet heeft betrekking op iedereen die werkzaamheden of activiteiten plant in gebieden waar mogelijk beschermde soorten voorkomen. Dit geldt voor terugkerende maatregelen, zoals het uitbaggeren van sloten, en voor eenmalige werkzaamheden, zoals het dempen van geïsoleerde waterlichamen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De aanwezigheid van beschermde soorten binnen uw plangebied hoeft niet altijd te betekenen dat u een ontheffing nodig heeft. Als uw werkzaamheden de verbodsbepaling niet overtreden of als deze onder een vrijstelling vallen, dan heeft u geen ontheffing nodig. Daarnaast kunnen alternatieve oplossingen voor uw werkzaamheden ook de noodzaak van een ontheffing wegnemen. Door vroegtijdig de risico's voor uw project in kaart te brengen, kan vertraging tijdens de uitvoering worden voorkomen.

VisAdvies denkt graag met u mee over mogelijke alternatieven, en is ervaren in het uitvoeren van natuurtoetsen en quickscans. Soms is een check in de nationale database al voldoende om uitsluitsel te geven over het voorkomen van een beschermde vissoort.
Schade aan beschermde soorten is in sommige gevallen helaas onvermijdelijk. In die gevallen kunnen compenserende maatregelen worden genomen. VisAdvies kan dergelijke maatregelen faciliteren. In de praktijk betekend dit bijna altijd dat de beschermde vissoorten worden weggevangen. Bij het dempen van geïsoleerde watergangen worden vaak alle vissen weggevangen en overgezet in een naastgelegen watergang. Voor dit soort werkzaamheden maakt VisAdvies gebruik van elektrovisserij en/of een zegen.

Ook voeren wij ecologische begeleiding uit bij baggerwerkzaamheden en stellen ecologische werkprotocollen op.
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.
Team profile pic
Marnix van Schaik
+31 6 10 63 41 47
schaik@VisAdvies.nl
Contact