Over VisAdvies

VISADVIES

Personeel

Drs. Jan Kemper
Drs. Jan Kemper
Directeur
Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, vormgeving en kwaliteit controle. Aanspreekpunt voor vismigratie omtrent waterkrachtcentrales.
Ing. Hendry Vis
Ing. Hendry Vis
Projectleider
Aanspreekpunt voor vismigratieonderzoek met o.a. telemetrisch onderzoek, het ontwerp van vispassages en visstandonderzoek (KRW).
MSc. Arno Veenstra
MSc. Arno Veenstra
Research en Development | Projectleider
Aquatisch ecoloog, gespecialiseerd op het gebied van vismigratie, analyses en onderzoek.
BSc. Hayco van der Veen
BSc. Hayco van der Veen
Projectmedewerker
Toegepaste bioloog met specialisatie in aquatische ecologie. Technisch vaardig met het installeren, toepassen en analyseren van telemetrisch onderzoek. Brede kennis op het gebied van visschadeonderzoek.
BSc. Marnix van Schaik
BSc. Marnix van Schaik
Projectmedewerker
Toegepast bioloog en toegewijd aquatische ecoloog. Vaardig met het installeren en toepassen van monitoringstechnieken. Brede kennis op het gebied van visstand bemonsteringen.
Robin Blokhuijzen
Robin Blokhuijzen
Veldmedewerker
Meer dan 15 jaar ervaring met onderzoek naar vispopulatie en vismigratie, waaronder werk aan vispassages, verschillende waterlichamen, kweekbemonsteringen en inventarisaties voor flora- en faunabeoordelingen. Specialist in het zenderen van vissen en technisch vaardig met het installeren van monitoringstechnieken.
ONZE

Missie

VisAdvies staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bij de beantwoording van vraagstukken op het gebied van vis en de omgeving van de vis. VisAdvies doet dit vanuit een onafhankelijke opstelling, op basis van bewezen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, met een scherp oog voor de maatschappelijke context en de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst.

VisAdvies beschikt over een schat aan kennis, die is opgedaan door uiteenlopende projecten op gebied van visstand en vismigratie. Waarbij ook de kwaliteit van binnenwateren onderdeel is van de onderzoeken. VisAdvies maakt gebruik van diverse nieuwe, hoogwaardige technieken om de beste resultaten te behalen. Zo zijn wij uniek om de klant de mogelijkheid te geven om online inzicht te geven in de actuele resultaten.
VisAdvies
ONZE

Historie

VisAdvies komt als zelfstandig onderzoeks- enadviesbureau voort uit de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij(OVB). De OVB vormt samen met fusiepartner NVVS per 1 januari 2006 de nieuweorganisatie ’Sportvisserij Nederland’, die zich met name inzet voor de belangenbehartigingvan de sportvisserij in Nederland. VisAdvies zet sinds 2005 in private contextde onafhankelijke onderzoeksactiviteiten van de OVB voort.
VisAdvies

Onze opdrachtgevers

Recensies

Wat onze klanten zeggen

Contact

VisAdvies is als adviseur gevraagd om de vismonitoring en evaluatie uit te voeren voor onderzoek naar de effecten van het bedrijven van de waterkrachtcentrale te Linne. Zij doen dit op een onafhankelijke professionele wijze en kunnen beschikken over deskundig en betrokken personeel met veel ervaring op dit vlak. Hierbij ontwikkelt VisAdvies ook actief innovatieve monitoringtechnieken en past deze geschikt toe. Daarnaast geven ze gevraagd en ongevraagd advies in lopende onderzoeken en overleggen. RWE heeft met VisAdvies een adequate en betrouwbare partner gevonden op een groot aantal ecologische vraagstukken die spelen rondom het bedrijven van de Waterkrachtcentrale in Linne.

testimonial logo

Till Schneider

Hydro & Storage Hydro Environment

Waterschap Hunze en Aa’s werkt als waterbeheer in Noordoost Nederland aan een gezonde visstand. Goede kennis over de ontwikkeling van visbestanden en migratie patronen van belangrijke doelsoorten zijn hierbij van cruciaal belang. VisAdvies ondersteunt het waterschap hierbij door het opzetten van PIT-meetnetten en de uitvoering van het databeheer in een cloudgebaseerde database. Een zeer inzichtelijk en goed functionerend systeem waarmee we een beter inzicht krijgen in de migratiebewegingen en een goede bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een gezonde visstand.

testimonial logo

Peter Paul Schollema

Aquatisch ecoloog

Ik werk al bijna 15 jaar samen met VisAdvies inzake PIT telemetrie en naar volle tevredenheid. Samen hebben we een van de eerste pit-antennes in Nederland gebouwd. Sindsdien heeft VisAdvies zich verder ontwikkelt tot experts op het vlak van PIT telemetrie. VisAdvies is kundig, snel en betrouwbaar in haar werk.

testimonial logo

Jeroen Huisman

Senior onderzoeker visecologie Van Hall Larenstein

Waterschap Noorderzijlvest is sinds 2012 actief aan het vis monitoren met behulp van PIT telemetrie van Visadvies. Door PIT telemetrie toe te passen krijgen we als waterbeheerder inzicht in het functioneren van de vispassages. Daarnaast krijgen we inzicht in de vismigatieroutes binnen ons beheergebied. Over de diensten van Visadvies zijn wij erg tevreden. Visadvies heeft de kennis en kunde om innovatieve monitoringstechniek als PIT telemetrie op te zetten, werkt professioneel en denkt mee in oplossingen.

testimonial logo

Roy van Hezel

Beleidsondersteunend medewerker Water

VisAdvies heeft voor Wetterskip Fryslân onderzoek uitgevoerd naar het migratiegedrag van driedoornige stekelbaars bij gemaal De Heining. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren. De jarenlange ervaring komt tot uitdrukking in een efficiënte en zorgvuldige werkwijze. De communicatie verloopt helder en open. Ze zijn flexibel, denken met je mee en je kunt altijd vertrouwen op een zeer deugdelijk en bruikbaar resultaat.

testimonial logo

Wouter Patberg

Adviseur monitoring waterkwaliteit en ecologie