Kaderrichtlijn Water

Visadvies, de adviseur op het gebied van de Kaderrichtlijn water en visstandonderzoek
MONITORING

Visstandonderzoek

Vis is een van de kwaliteitselementen bij de beoordeling van de toestand van de wateren. De status van de wateren wordt bepaald aan de hand van maatlatten. De aan- of afwezigheid van bepaalde vissoorten geeft inzicht in de kwaliteit van het gehele aquatische ecosysteem in zowel zoetwater- als zoutwatersystemen. Om iets over de toestand van de vispopulatie te kunnen zeggen, zal deze eerst een bemonstering plaats moeten vinden.
Fish stock

Wat kan VisAdvies voor u betekenen

Onze medewerkers voeren KRW-onderzoeken uit op zowel grote, kleine, ondiepe als diepe wateren. De bemonsteringen worden uitgevoerd volgens de bevist oppervlak methode (BOM), zoals die wordt beschreven in het STOWA handboek visstandbemonstering (Klinge et. al, 2003) en het handboek Hydrobiologie (Bijkerk, 2019). Bij deze methode wordt een, van te voren vastgesteld, wateroppervlak op gestandaardiseerde wijze bevist met een vangtuig waarvan het vangstrendement bekend is. Voor het afvissen van oevers wordt gebruikt gemaakt van elektrovisserij. De zegen- en kuilvisserij worden in het openwater ingezet.

Het elektrovisapparaat, de zegen en de kuil worden ingezet om de vissoortensamenstelling in kaart te brengen. Uit de vangsten en de beviste oppervlaktes wordt met behulp van de rendementen de omvang en samenstelling van de visstand berekend. Op basis van de resultaten kunnen wij u adviseren in welke mate uw water voldoet aan de KRW-maatlatten en in welke fase het zich bevindt. Daarnaast geven wij u advies over welke maatregelen de visstand kunnen bevorderen.
Heeft u nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.
Ing. Hendry Vis
Ing. Hendry Vis
+31 6 41 47 09 50
Vis@VisAdvies.nl
Contact