Ecologisch Advies & Onderzoek

VisAdvies is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau en gespecialiseerd op het gebied van visstand, vismigratie & telemetrisch onderzoek, vispassages, viswelzijn en wetgeving.

VisAdvies Diensten

VisAdvies in the field

Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken

Fish Migration Research & Monitoring Techniques
Visadvies heeft veel kennis op het gebied van migratiegedrag en biedt een breed assortiment aan monitoringstechnieken.
Lees meer

Vismigratie

Fish Migration Facilities
VisAdvies helpt waterbeheerders bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van vismigratie.
Lees meer

Visveiligheid

Fish Safety
VisAdvies biedt verschillende diensten voor het bepalen van de visveiligheid van pompen, turbines en kunstwerken
Lees meer

PIT-telemetrie

PIT Telemetry
VisAdvies zoekt voor elke locatie naar een unieke oplossing om uw PIT project tot een succes te maken.
Lees meer

Kaderrichtlijn water

Water Framework Directive
De KRW richt zich op waterkwaliteit, bescherming en duurzaam gebruik van water, maar ook op het tegengaan van droogtes en overstromingen.
Lees meer

SONAR

SONAR
Met de van sonarapparatuur van VisAdvies kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheden vis die aanwezig is in een waterlichaam.
Lees meer

Conventionele Visserij

Conventional Fisheries
De medewerkers van VisAdvies hebben veel ervaring met het zetten van vallen en het bemonsteren met zegen-, kuil- en elektrovisserij.
Lees meer

Wet en regelgeving

Law and regulations
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998..
Lees meer
Projecten

Projecten en Publicaties

Op deze pagina vindt u alle projecten en publicaties van Visadvies.
U kunt zoeken binnen de lijst op jaartal, de titel of  opdrachtgever.
Alle Projecten
project image

Aal migratie

In het kader van project ‘Ruim baan voor vis’ wil Wetterskip Fryslân, in samenwerking met VisAdvies, het migratiegedrag van de schieraal in kaart brengen rondom gemaal de Heining middels een PIT-tag (Passive Integrated Transponders) onderzoek.
Lees meer
project image

Installatie tijdelijk PIT station in Hunze

In het beheersgebied van Hunza en Aa is in de beek de Hunze op een strategische locatie een tijdelijk PIT station geplaatst.
Lees meer
project image

Merkactie spiegelkarpers

Voor het tweede jaar op rij heeft Sportvisserij Nederland spiegelkarpers uitgezet in het Noord-Willemskanaal. Alle 240 karpers zijn voorzien van twee merkjes
Lees meer
project image

Evaluatie van vispassages Doolhofpassage en Bunnerpassage

In het voorjaar van 2015 zijn de Doolhofpassage (Peizerdiep) en de Bunnerpassage (Eelderdiep) geëvalueerd met behulp van een geautomatiseerde visteller.
Lees meer
Atlantic Salmon

Introductie van VisAdviesAMF

Het nieuwe platform voor het beheren van PIT telemetrie data. VisAdviesAMF is een cloudgebaseerde database voor het opslaan, beheren en visualiseren van uw PIT telemetriegegevens. Het biedt de nodige hulpmiddelen en inzichten in uw PIT telemetrieonderzoek en helpt u detectiegegevens snel klaar te maken voor verdere analyse.
decorative lines
Nieuws

laatste nieuws

Al het nieuws
Recensies

Wat onze klanten zeggen

Contact

VisAdvies is als adviseur gevraagd om de vismonitoring en evaluatie uit te voeren voor onderzoek naar de effecten van het bedrijven van de waterkrachtcentrale te Linne. Zij doen dit op een onafhankelijke professionele wijze en kunnen beschikken over deskundig en betrokken personeel met veel ervaring op dit vlak. Hierbij ontwikkelt VisAdvies ook actief innovatieve monitoringtechnieken en past deze geschikt toe. Daarnaast geven ze gevraagd en ongevraagd advies in lopende onderzoeken en overleggen. RWE heeft met VisAdvies een adequate en betrouwbare partner gevonden op een groot aantal ecologische vraagstukken die spelen rondom het bedrijven van de Waterkrachtcentrale in Linne.

testimonial logo

Till Schneider

Hydro & Storage Hydro Environment
quote marks

Waterschap Hunze en Aa’s werkt als waterbeheer in Noordoost Nederland aan een gezonde visstand. Goede kennis over de ontwikkeling van visbestanden en migratie patronen van belangrijke doelsoorten zijn hierbij van cruciaal belang. VisAdvies ondersteunt het waterschap hierbij door het opzetten van PIT-meetnetten en de uitvoering van het databeheer in een cloudgebaseerde database. Een zeer inzichtelijk en goed functionerend systeem waarmee we een beter inzicht krijgen in de migratiebewegingen en een goede bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een gezonde visstand.

testimonial logo

Peter Paul Schollema

Aquatisch ecoloog
quote marks

Ik werk al bijna 15 jaar samen met VisAdvies inzake PIT telemetrie en naar volle tevredenheid. Samen hebben we een van de eerste pit-antennes in Nederland gebouwd. Sindsdien heeft VisAdvies zich verder ontwikkelt tot experts op het vlak van PIT telemetrie. VisAdvies is kundig, snel en betrouwbaar in haar werk.

testimonial logo

Jeroen Huisman

Senior onderzoeker visecologie Van Hall Larenstein
quote marks

Waterschap Noorderzijlvest is sinds 2012 actief aan het vis monitoren met behulp van PIT telemetrie van Visadvies. Door PIT telemetrie toe te passen krijgen we als waterbeheerder inzicht in het functioneren van de vispassages. Daarnaast krijgen we inzicht in de vismigatieroutes binnen ons beheergebied. Over de diensten van Visadvies zijn wij erg tevreden. Visadvies heeft de kennis en kunde om innovatieve monitoringstechniek als PIT telemetrie op te zetten, werkt professioneel en denkt mee in oplossingen.

testimonial logo

Roy van Hezel

Beleidsondersteunend medewerker Water
quote marks

VisAdvies heeft voor Wetterskip Fryslân onderzoek uitgevoerd naar het migratiegedrag van driedoornige stekelbaars bij gemaal De Heining. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren. De jarenlange ervaring komt tot uitdrukking in een efficiënte en zorgvuldige werkwijze. De communicatie verloopt helder en open. Ze zijn flexibel, denken met je mee en je kunt altijd vertrouwen op een zeer deugdelijk en bruikbaar resultaat.

testimonial logo

Wouter Patberg

Adviseur monitoring waterkwaliteit en ecologie
quote marks
navigation arrow
navigation arrow