Projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten en publicaties van Visadvies. U kunt zoeken binnen de lijst op jaartal, (deel van) de titel of (deel van de naam van de) opdrachtgever.

Installatie tijdelijk PIT station in Hunze
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa
Techniek(en): Pit telemetrie
In het beheersgebied van Hunza en Aa is in de beek de Hunze op een strategische locatie een tijdelijk PIT station geplaatst. Het station is op deze locatie geplaats om eerder gemerkte vissen te...
Merkactie spiegelkarpers
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Pit telemetrie
Voor het tweede jaar op rij heeft Sportvisserij Nederland spiegelkarpers uitgezet in het Noord-Willemskanaal. Alle 240 karpers zijn voorzien van twee merkjes. Een oranje uitwendig merkje met een...
Evaluatie van vispassages Doolhofpassage en Bunnerpassage
In opdracht van: Waterschap Noorderzijlvest
Techniek(en): FishCounter
In het voorjaar van 2015 zijn de Doolhofpassage (Peizerdiep) en de Bunnerpassage (Eelderdiep) geëvalueerd met behulp van een geautomatiseerde visteller. De vissoortsamenstelling wordt bepaald op...
Evaluatie vispassage Pomphuisstuw
In opdracht van: Waterschap Noorderzijlvest
Techniek(en): FishCounter
In de Binnenbermsloot is een vispassage aangelegd om de Pomphuisstuw passeerbaar te maken. De vispassage is van het type “de Wit” en bestaat uit drie kamers. De vispassage is in het voorjaar van 2015...
Geautomatiseerde glasaaltellingen Overtoom
Techniek(en): FishCounter
Inleiding De Europese aal heeft een levenscyclus die zeer tot de verbeelding spreekt. De complexiteit van deze cyclus maakt de aal echter ook kwetsbaar voor menselijke invloed wat er mogelijk toe...
Installatie PIT stations Wedde en Renneborg
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa
Techniek(en): Pit telemetrie
In het kader van de Waddenfonds project “van Aa’s tot Zee” worden in de periode 2014 - 2017 diverse vismigratievoorzieningen aangelegd. Na de realisatie is het van groot belang om de werking van de...
Onderzoek passeerbaarheid onderleider
In opdracht van: Waterschap Vechstromen
Techniek(en): Pit telemetrie
Waterschap Vechtstromen heeft VisAdvies gevraagd om in 2015 onderzoek te doen naar de vispasseerbaarheid van de onderleider in de Boven Regge onder het Twentekanaal tus-sen Goor en Diepenheim. De...
Evaluatie vispassage Kerkeland 2013 & 2014.
Techniek(en): FishCounter
De vispassage bij gemaal Kerkeland is in 2013 en 2014 geëvalueerd met behulp van een Fish Counter en video-apparatuur. De vispassage verbindt het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) met de polder van...
Monitoring van de vispassage Leeuwenmolen (Jeker), 2014.
In opdracht van: Waterschap Roer en Overmaas
Techniek(en): FishCounter, Monitoring & Evaluatie
Om de optrek van vis vanuit de Maas mogelijk te maken is in 2007 een vispassage in de Jeker gerealiseerd, als omleiding om de stuw in het Mgr. Nolenspark. In 2008 heeft VisAdvies de vismigratie...
Visstandonderzoek in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en oude Leiarm Ooigem-Desselgem, najaar 2013.
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Elektrovisserij, Fuikvisserij, KRW, Kuilvisserij, Sonar, Zegenvisserij
In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de Provincie West-Vlaanderen, om zo de lacunes in de...
Onderzoek naar het visbestand in het Donkmeer en enkele viswateren in het Berlarebroek, najaar 2013.
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Inventarisatie & Onderzoek, KRW, Kuilvisserij, Sonar, Zegenvisserij
In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, om zo de lacunes in de...
Visstandonderzoek in enkele prioritaire wareren in het Vlaamse Gewest, najaar 2013.
Techniek(en): Elektrovisserij, Inrichting & Beheer, Inventarisatie & Onderzoek, KRW, Monitoring & Evaluatie, Sonar
In augustus, oktober en november 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het kanaal Brussel - Schelde, Briegden - Neerharen,...
Installatie PIT telemetriesysteem Oostpolder
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa
Techniek(en): Pit telemetrie
In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa zijn de afgelopen jaren verschillende herinrichtingsprojecten in het Zuidlaardermeergebied uitgevoerd voor natuurherstel en waterberging. Aan de...
Test on fish survivability of the "Venturi Enhanced Turbine Technology".
In opdracht van: VerdErg
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek, Sensor fish, Visoverleefbaarheidstest, visvriendelijke gemalen & turbines
The VETTVerderg Renewable Energy Ltd. developed a device that allows the use of hydro power at low heads. The socalled  “VETT” (Venturi-Enhanced Turbine Technology) is designed to amplify a low head...
Onderzoek naar de fysische omstandigheden van de Vortex power plant.
In opdracht van: H2mOtion
Techniek(en): Sensor fish
Door de Vortex power plant wordt op kleine schaal energie opgewekt bij opvoerhoogtes tussen 0,7 en 2,0 meter. Deze technologie is gebaseerd op een rond bassin (carrousel) met een hydro turbine in het...
Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013.
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Elektrovisserij, Fuikvisserij, KRW, Kuilvisserij, Sonar, Zegenvisserij
In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de Provincie Vlaams-Brabant, om zo de lacunes in de...
Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013.
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, KRW, Kuilvisserij, Monitoring & Evaluatie, Sonar, Zegenvisserij
In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de Provincie Antwerpen, om zo de lacunes in de...
Monitoring vispassages in het Peizerdiep en Dwarsdiep met Pit telemetrie.
In opdracht van: Waterschap noorderzijlvest
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Inventarisatie & Onderzoek, Pit telemetrie
In het voorjaar van 2012 heeft VisAdvies Bv. een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een tweetal vispassages in het Dwarsdiep en Peizerdiep. PIT Telemetrie is ingezet voor de monitoring....
Test on fish survivability of Bedford (model 80.05.12)
In opdracht van: Bedford pumps Ltd.
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek, visvriendelijke gemalen & turbines
For the past few decades the welfare of fish in their natural habitat has become a serious issue. For this reason, fish must be able to pass pumping station pumps (“pumps” in short), relatively...
Onderzoek naar vissterfte visvriendelijk vijzelgemaal Ennemaborgh
In opdracht van: Waterschap Hunze & Aa's
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek, visvriendelijke gemalen & turbines
Pompproducent Landustrie Sneek BV werkt aan de ontwikkeling van een visvriendelijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst, in het beheergebied van waterschap Hunze en...
Pit telemetrie grote modderkruiper Gelderse vallei en Rijnstrangen.
In opdracht van: RAVON
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Pit telemetrie
Om meer inzicht te krijgen in geschikte herstelmaatregelen voor de grote modderkruiper doet stichting RAVON onderzoek naar de ecologie voor de soort. Hiervoor heeft VisAdvies bij volwassen dieren uit...
Onderhoud aan vispassages: stroomsnelheidsmetingen van vispassages "Meele" en "Wijhe"
In opdracht van: Ploegam noord BV.
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Waterschap Groot Salland heeft recent negen vispassages laten bouwen. Hiermee geeft het waterschap invulling aan één van zijn taken: te zorgen voor gezonde levensomstandigheden voor planten en dieren...
Fysische omstandigheden bij stuwcomplex Linne in relatie tot vis
In opdracht van: Rijkswaterstaat Limburg
Techniek(en): Inventarisatie & Onderzoek, Onderwater geluid, Sensor fish
Tijdens de stroomafwaartse migratie worden o.a. waterkrachtcentrales (WKC’ s) gepasseerd, waarbij slachtoffers vallen wanneer de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen van de turbine....
Flora & Faunawet: quickscan Opsterlandse Compagnonsvaart
In opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Elektrovisserij, Flora & Faunawet
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de Oplandse Compagnonsvaart vanaf Oosterwolde door Appelscha tot Hijkersmilde. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient...
Actuele data waterschap Aa en Maas
In opdracht van: Waterschap Aa en Maas
Techniek(en): FishCounter
  Vispassage: CrèvecoeurType: bekkenvispassage Achtergrond informatieBij de spuisluis Crèvecoeur ('s-Hertogenbosch) is door het waterschap Aa en Maas een bekken-vispassage aangelegd om de vismigratie...
Onderzoek naar vismigratie door een temporele nevengeul en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek met PIT telemetrie
Techniek(en): FishCounter, Inventarisatie & Onderzoek, Pit telemetrie
In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor waarschijnlijk vissen tussen beektrajecten konden migreren. Het creëren van dergelijke temporele...
Onderzoek naar krab- en kreeftenkooien
Techniek(en): Fuikvisserij
In 2011 heeft VisAdvies een subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van EL&I en het Europees visserijfonds (EVF) voor een onderzoek naar een geschikt vangtuig voor Chinese wolhandkrabben...
KRW-visstandbemonstering de Leijen, zomer 2011.
In opdracht van: Wetterskip Fryslân
Techniek(en): Elektrovisserij, Zegenvisserij, Bemonstering & Inventarisatie, Inrichting & Beheer, KRW
In het Friese Waterbeheerplan 2010-2015 is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd. Vóór de daadwerkelijke start van de beheervisserij in de Leijen dient middels...
Biotoopselectie meervallen op Westeinderplassen
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie, Pit telemetrie
VisAdvies werkt mee aan het onderzoek naar de biotoopselectie van meervallen in de Westeinderplassen. In het onderzoek worden de meervallen voorzien van een VEMCO zender en een PIT tag. Met de VEMCO...
Onderhoud aan vispassages: hydraulische evaluatie vispassages "Lemelerveld" en " Kanaaldijk Noord"
In opdracht van: Ploegam noord BV.
Techniek(en): Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Waterschap Salland heeft recent vijf vispassages laten bouwen bij stuwen, vier in het Overijssels kanaal en één in de Raalterwetering. Hiermee geeft het waterschap invulling aan één van zijn taken:...
Migratiegedrag van schieralen in de Maas
In opdracht van: Rijkswaterstaat Limburg
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek
Sinds 1980 is er een sterke daling opgetreden in de hoeveelheid intrekkende glasaal, het totale aalbestand, én de aalvangsten (Dekker, 2004a, b). Sinds de jaren ‘60 zijn de vangsten afgenomen met...
Onderzoek naar het visbestand in kanaal Bossuit-Kortrijk, najaar 2011
Techniek(en): Elektrovisserij, Zegenvisserij, Bemonstering & Inventarisatie, Inrichting & Beheer, Monitoring & Evaluatie
In oktober 2011 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het kanaal Bossuit-Kortrijk middels een elektro- (aggregaat) en zegenvisserij, om...
Onderzoek naar het visbastand in de watersportbaan en de Gentse binnenwateren, najaar 2011
Techniek(en): Elektrovisserij, Zegenvisserij, Bemonstering & Inventarisatie, Inrichting & Beheer, Monitoring & Evaluatie
In oktober 2011 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in de Gentse binnenwateren middels een elektro- (aggregaat) en zegenvisserij, om zo...
Onderzoek naar het visbestand in kanaal Leuven-Dijle, najaar 2011.
Techniek(en): Elektrovisserij, Zegenvisserij, Bemonstering & Inventarisatie, Inrichting & Beheer, Monitoring & Evaluatie
In oktober 2011 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het kanaal Leuven-Dijle middels een elektro- (aggregaat) en zegenvisserij, om zo...
Meerval onderzoek: plaatsing 10 Vemco receivers Maasplassen Linne 2011
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek, Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
De Europese meerval (Silurus glanis, figuur 1.1) is een inheemse Nederlandse vis die medio 20e eeuw bijna uit Nederland was verdwenen. De afgelopen decennia is de meerval met een sterke opmars bezig...
Sonaronderzoek naar de visstand in de Sloter- en Gaasperplas (KRW)
In opdracht van: Waternet
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, KRW, Sonar
De Sloterplas voldoet volgens de Kader Richtlijn Water niet aan de waterkwaliteitseisen. Vooral de overlast van de giftige blauwalg is een zorg voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)....
Habitatonderzoek zwartbekgrondel met PIT Telemetrie
In opdracht van: VisAdvies
Techniek(en): Pit telemetrie
In Nederland neemt de zwartbekgrondel in snel tempo toe en wordt in steeds meer Nederlandse wateren waargenomen. Een belangrijke vraag is nu wat de invloed van deze ‘exoot’ is op de locale visstand...
Flora & Faunatoets: quickscan sloten Oosterwierum
In opdracht van: Royal Haskoning
Techniek(en): Elektrovisserij, Flora & Faunawet
Op vrijdag 1 juli 2011 is een quickscan uitgevoerd in sloten van Oosterwierum. In dit onderzoek zijn met behulp van electroaparatuur de beschermde kleine modderkruiper en bittervoorn aangetroffen.
Flora & Faunatoets: quickscan sloten gemeente Stiens
In opdracht van: Royal Haskoning
Techniek(en): Flora & Faunawet
Op woensdag 10 augustus 2011 is een Flora & Fauna visstandonderzoek uitgevoerd in de gemeente Stiens. In totaal zijn zes  watervakken bemonsterd waarbij in 2 vakken de beschermde bittervoorn is...
Flora & Faunawet: uitvoeren mitigerende maatregelen Hoorn
In opdracht van: Tijhuisinginieurs
Techniek(en): Flora & Faunawet
Tijdens de door Visadvies afgenomen vistoets bleek dat er in alle drie watervakken de beschermde bittervoorn en kleine modderkruiper voorkwam. Om aan de eisen van de flora en faunawet te voldoen,...
Flora & Faunatoets: quickscan Kaag en Brasem (baggerwerkzaamheden)
In opdracht van: Tijhuisingebnieurs
Techniek(en): Flora & Faunawet
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de gemeente Kaag en Braassem. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van...
Flora & Faunatoets: quickscan sloten Hoorn (baggerwerkzaamheden)
In opdracht van: Tijhuisingenieurs
Techniek(en): Flora & Faunawet
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de gemeente Hoorn. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘natuurtoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis...
Onderzoek naar de visvriendelijkeheid van vijzelgemaal Ennemaborgh.
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa's
Techniek(en): Inventarisatie & Onderzoek, Onderwater geluid
Pompproducent Landustrie werkt aan de ontwikkeling van een visvriendelijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst, in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s. In het...
Sterfte van migrerende zalm-smolts bij de stuw en waterkrachtcentrale Linne
In opdracht van: Rijkswaterstaat Limburg
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Dierproeven & Onderzoek
Met het doel om de zalm weer terug in de rivieren te krijgen, worden zalm smolts uitgezet in de zijrivieren van de Rijn en de Maas. Sinds 1984 hebben herintroducties plaatsgevonden, waarbij eieren en...
Flora en Faunatoets Oegstgeest (baggerwerkzaamheden)
In opdracht van: Tijhuis ingenieurs
Techniek(en): Elektrovisserij, Flora & Faunawet
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor Hoogheemraadschap van Rijnland. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek...
Flora en Faunatoets Capreton en Linge (baggerwerkzaamheden)
In opdracht van: tijhuis ingenieurs
Techniek(en): Elektrovisserij, Bemonstering & Inventarisatie, Flora & Faunawet
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor Waterschap Rivierenland. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van...
Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Kuilvisserij, Elektrovisserij, Sonar
In december 2009 is de visstand in het Netekanaal onderzocht met behulp van sonarapparatuur ondersteund met een kuilvisserij en elektrovisserij. Met de sonar is een nauwkeurige schatting gemaakt van...
Onderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest
Techniek(en): Elektrovisserij, Kuilvisserij, Sonar, Bemonstering & Inventarisatie
In december 2009 is de visstand in het Albertkanaal onderzocht met behulp van sonarapparatuur ondersteund met een kuilvisserij en elektrovisserij. Met de sonar is een nauwkeurige schatting gemaakt...
Fysische omstandigheden in de gemaalpompen bij IJmuiden in relatie tot vis.
Techniek(en): Sensor fish, Inventarisatie & Onderzoek
In januari 2010 zijn de fysische omstandigheden onderzocht die een vis ondervind bij de passage door het gemaal van IJmuiden. Hierbij is gebruik gemaakt van een meetinstrument dat tijdens de doorgang...
Sensor Fish en geluid gemalen Delfland
In opdracht van: Witteveen + Bos
Techniek(en): Onderwater geluid, Sensor fish, Inventarisatie & Onderzoek
Tijdens de stroomafwaartse migratie worden o.a. gemalen gepasseerd, waarbij veel slachtoffers wanneer de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen. Zo kunnen vissen door leid- of...
Acoustische zenderonderzoek (HTI model 291) naar schieraalmigratie bij maal- en spuicomplex IJmuiden.
In opdracht van: RWS Noord Holland
Techniek(en): Akoestische zenders (3D), Dierproeven & Onderzoek, visvriendelijke gemalen & turbines
Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen richting de Sargasso zee sterven velen voortijdig. Vissen raken dodelijke schroeven van gemalen en worden verwond of zelfs gedood. Eén van de...
Gemalen of vermalen worden. Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 gemalen.
In opdracht van: STOWA
Techniek(en): Onderwater geluid, Sensor fish, Visoverleefbaarheidstest, visvriendelijke gemalen & turbines
De laatste jaren neemt de belangstelling voor vis, het verbeteren van de visstand envismigratie flink toe. Dat is vooral het gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn...
Sonar digitale presentatie
In opdracht van: Visadvies
Techniek(en): Sonar
In deze digitale presentatie van de is de werking van Sonar (Hydro-akoestische) weergegeven. Deze apparatuur biedt de mogelijkheid om met behulp van geluid onderzoek te doen naar vissen in hun...
Flora en Faunawet Hoorn-Enkhuizen (baggerwerkzaamheden)
In opdracht van: Tijhuis Ingenieurs
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Flora & Faunawet
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor ProRail. Vooraf aan de baggerwerkzaamheden dient een “vistoets” te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV...
Handboek voor herstel van vismigratie in Vlaanderen en Nederland
In opdracht van: VisAdvies
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Het handboek voor herstel van vismigratie in Vlaanderen en Nederland is vooral gericht op de praktijk. Stuwen en dammen voorkomen dat de vissen gebruik kunnen maken van vrije migratie in de rivier-...
Onderzoek naar de werking van de glasaalcollector onder veld- en laboratorium omstandigheden
Techniek(en): Inrichting & Beheer
Het gaat slecht met de Europese aal: sinds de jaren 1960 zijn de vangsten gestaag afgenomen met ca. 75%, en sinds 2000 is de intrek van glas niet meer boven de 5% van het historische niveau van vóór...
Optimalisatie glasaalcollector: hydraulische metingen
Techniek(en): Inrichting & Beheer
Aan de hand van hydraulische metingen, is de werking van de glasaalcollector getest. De resultaten hebben geleid tot een voorstel om de collectoren te verbeteren.  Download het rapport: Optimalisatie...
Inventarisatie beschermde soorten Hoogeveen
In opdracht van: Tijhuis Ingenieurs
Techniek(en): Flora & Faunawet
Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV onderzoek gedaan naar de visfauna in 39 verschillende watervakken in Hoogeveen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van op stapel staande...
Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland
In opdracht van: Tijhuis Ingenieurs
Techniek(en): Flora & Faunawet
In opdracht van Tijhuis Ingenieurs BV is onderzoek verricht naar de visstand in Vreeland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van bagger- en inrichtingswerkzaamheden die gepland staan voor deze...
Vismonitoring de Jeker met automatische visteller
In opdracht van: Waterschap Roer en Overmaas
Techniek(en): FishCounter
In 2007 is in de Jeker een vispassage voorzien van een visteller die alle passerende vissen permanent registreert. In het eerste jaar (2007) waren er problemen door onvoorziene omstandig- heden in de...
Onderzoek naar schieraalmigratie bij de waterkrachtcentrale Alphen/Lith met behulp van akoestische merken
In opdracht van: VisAdvies BV
Techniek(en): Akoestische zenders (3D), Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Met behulp van hydro-akoestische onderzoeksapparatuur is in de winter 2007/2008 bij de waterkrachtcentrale Alphen/Lith onderzoek gedaan naar de route die schieraal aflegd tijdens de stroomafwaartse...
Nederland leeft met …vismigratie; Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland
In opdracht van: Uni van Waterschappen, Directoraat-Generaal Water
Techniek(en): Inrichting & Beheer
Project in opdracht van Unie van Waterschappen en DG Water waarin een overzicht wordt gegeven van alle knelpunten voor vismigratie en vismigratievoorzieningen binnen de KRW-waterlichamen. Daarnaast...
Biomassaschatting van de pelagische visstand in een haven van de Antwerpse Linker- scheldeoever
In opdracht van: Visserijbedrijf P. Kalkman
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Sonar
Schatting van de visbiomassa van de waaslandhaven bij Antwerpen met behulp van sonar-onderzoek. In devooravond en nacht van 25 op 26 mei is de sonarsurvey uitgevoerd.
Ultrasone bestrijding blauwalg – effecten op vis
In opdracht van: Hoogheemraadschap Rijnland
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek
Binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland is er veel last van blauwalgenbloei. Een van de hulpwerken die ter bestrijding van blauwalg worden ingezet zijn ultrasone geluiden. Of deze ultrasone...
Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007
Techniek(en): Monitoring & Evaluatie, Sonar
Een van de mogelijke barrières voor vis om te migreren van de Noordzee naar het Noordzeekanaal zijn de schutsluizen bij IJmuiden. In het voorjaar van 2007 is met sonarapparatuur gekeken naar...
Evaluatie van werking vispassage bij Grave, voorjaar 2007
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Fuikvisserij, Monitoring & Evaluatie
In 2006 is de vispassage bij Grave geopend. Om te beoordelen of de vispassage goed functioneert, heeft VisAdvies in opdracht van RWS Waterdienst de migratie van vis in het voorjaar van 2007...
Beheer van de aal in Nederland; Bouwstenen voor een beheerplan
Het rapport levert informatie over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het beheer van de aal in Nederland in het kader van de Europese aalverordening. Zo wordt aandacht besteed aan de omvang...
Downstream migration of salmon smolts in the river Rhine in 2007
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Monitoring & Evaluatie
In 2006 a pilot project on the downstream migration of salmon smolts was performed using the NEDAP TRAIL system® to test the feasibility of a large scale study in 2007. The conclusion was that the...
Pilot study smolt tagging 2006
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek
Pilot project to test the feasibility of a large scale telemetry study on smolts. To know more about the migration routes, losses during the downstream migration and the number of smolts succeed in...
Rhine Silver Eel 2006
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Project where female (> 50 cm) silver eels are marked with a transponder to trace migration pathways at downstream movement and mortality (transponder signal loss) along the downstream section of...
Vis in stromende wateren
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Inrichting & Beheer
VisAdvies heeft in opdracht van RWS-RIZA de infobladen over vis in stromende wateren verbeterd. De rapportage omvat 3 delen:-Doelvariabelen, stuurvariabelen, ingrepen en maatregelen;-Inventarisatie...
Effecten op vis bij lozingen en onttrekkingen van oppervlaktewater in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg
In opdracht van: Rijkswaterstaat Limburg
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Dierproeven & Onderzoek
In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg heeft een beoordeling plaatsgevonden van het gebruik van oppervlaktewater in hun beheersgebied Deze beoordeling had als doel de vergunningverlener te voorzien...
Kader Richtlijn Water; visstandbemonsteringen waterlichamen Delfland
In opdracht van: Hoogheemraadschap Delfland
Techniek(en): Elektrovisserij, Kuilvisserij, Zegenvisserij, Bemonstering & Inventarisatie, KRW
Inventarisatie van de visstand en beschrijving van de waterlichamen; de Oostboezem (M7) de West boezem (M3), de Slinksloot (Holierhoekse en Zouteveensepolder; M3) en de Karitaatmolensloot (Zuidpolder...
Visstandbemonstering Benedenrivierengebied 2006
Techniek(en): Elektrovisserij, Kuilvisserij, Zegenvisserij, Bemonstering & Inventarisatie, Monitoring & Evaluatie
Visstandbemonstering in het Benedenrivieren gebied met diverse vistuigen waarbij gekeken wordt of de fint momenteel als soort weer deel uitmaakt van de visstand in het gebied. Verder wordt er gekeken...
Monitoring vijzel en vispassage Hooidonkse molen
In opdracht van: Waterschap de Dommel
Techniek(en): Fuikvisserij, Monitoring & Evaluatie
Onderzoek naar schade aan vis, veroorzaakt door de vijzel (gebruikt voor het opwekken van energie uit waterkracht) bij de Hooidonkse molen in de rivier De Dommel in het najaar van 2006.
Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Monitoring & Evaluatie, Bemonstering & Inventarisatie, Sonar
Schatting van de visbiomassa in de Twentekanalen met behulp van sonar-onderzoek, uitgevoerd in augstus 2006.
Biomassaschatting van de pelagische visstand in het Veerse Meer
In opdracht van: Rijkswaterstaat Zeeland
Techniek(en): Monitoring & Evaluatie, Bemonstering & Inventarisatie, Sonar
Het huidige peilbeheer in het Veerse blijkt na het in werking treden van het doorlaatwerk de “Katse Heule” in juni 2004, niet optimaal. In de besluitvorming hieromtrent is de vraag gesteld wat de...
Merken salmoniden Haringvliet 2006
In opdracht van: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Dit onderzoek heeft als doel te bepalen welke invloed het nieuwe spuibeheer in 2008 heeft op de intrekmogelijkheden voor salmoniden in het Haringvliet. Daarnaast worden de salmoniden van transponders...
Effecten van koelwaterlozing door de Clauscentrale op vis in het uitlaat-gebied gedurende de zomer van 2006
In opdracht van: Rijkswaterstaat RIZA
Techniek(en): Dierproeven & Onderzoek
In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de gedragsveranderingen bij vis die optreden wanneer koelwater wordt geloosd. De centrale vraagstelling was: Ontwijkt vis actief opgewarmd water als de...
Beleidsvisie op vissen
In opdracht van: Royal Haskoning
Beleidsvisie op vissen voor het gebied van Waterschap Brabantse Delta, opgesteld in opdracht van Royal Haskoning.  Download het document Toelichting'Altijd Goed' Maatregelen zijn maatregelen die een...
Inventarisatie limnofiele vis in strang Gameren
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie, Monitoring & Evaluatie
Inventarisatie van de visstand in de veerslop te Gameren door middel van electrovisserij op woensdag 8 maart 2006.
Geautomatiseerde monitoring van vismigratie door de vispassage bij de Bieberg (NB), 2006
In opdracht van: Waterschap Brabantse Delta
Techniek(en): FishCounter
Met behulp van een FishCounter is in het voorjaar van 2006 onderzoek gedaan naar vismigratie door een vispassage in de rivier de Mark nabij Breda.  ToelichtingIn samenwerking met het Waterschap de...
Vismigratie via de vistrap bij Grave tijdens het voorjaar van 2006
In opdracht van: Rijkswaterstaat
Techniek(en): Fuikvisserij
In maart 2006 is de vistrap bij Grave gereedgekomen. Met het gereedkomen van deze vistrap is de Maas in principe optrekbaar tot aan Borgharen. De vistrap betreft een combinatie van de klassieke V–...
Verbinding paai- en opgroeigebied Uivermeertjes
In opdracht van: Stichting de Uivermeertjes
Techniek(en): Inrichting & Beheer
Stichting de Uivermeertjes heeft een beheers- en inrichtingsplan op laten stellen voor de Uivermeertjes. Inventarisatie van de visstand en diverse milieuparameters maakt duidelijk dat de...
Vismonitoring Veerse Meer 2006/ 2007
In opdracht van: VBC het Veerse Meer
Jaarrond monitoring van de visstand in het Veerse Meer van mei 2006 tot mei 2007, waarbij gebruik is gemaakt van sonar-onderzoek, kor- en kuilvisserij, fuikvisserij en hengelvangstregistratie.
Efficiëntere vismigratie bij vistrappen en kunstwerken
Techniek(en): Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Onderzoek op vismigratie gericht stuwbeheer in de Maas bij Sambeek. Samenwerking tussen WL | delft hydraulics en VisAdvies, opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA. Bij dit onderzoek zijn...
Population study of female downstream migrating silver eel Anguilla anguilla in the Rhine system in 2005
Onderzoek naar de stroomafwaartse migratie van schieraal in het stroomgebied van de Rijn in 2005 met behulp van transponders (telemetrisch onderzoek).    
Implementatie van PIT tags in de buikholte van aal
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Pit telemetrie, Dierproeven & Onderzoek
Onderzoek naar de invloed van PIT tags in de buikholte van aal in de winter van 2005/2006. Er werden in totaal 80 dieren voor de proef gebruikt, waarvan er 40 waren voorzien van een PIT tag en 40 die...
Evaluatie vispassages Aa en Maas, februari 2006
In opdracht van: Waterschap Aa en Maas
In het najaar van 2005 heeft VisAdvies in opdracht van het Waterschap Aa en Maas de vispassages in hun beheersgebied onderzocht op hun functioneren voor de voorkomende beekvissen. Het waterschap laat...
Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie
Onderzoek naar schade aan vis door gemalen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De gemalen die zijn onderzocht zijn van het type vijzelgemaal en pompgemaal.
Onderzoek naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee E-centrales
Techniek(en): Bemonstering & Inventarisatie
Het RIZA stelt een draaiboek op voor ecologisch onderzoek naar veldeffecten van koelwatergebruik gedurende relatief warme zomers, wanneer bedrijven de maximale lozingsnorm dreigen te overschrijden....
Sonaronderzoek naar de visdichtheid in het Lauwersmeer, zomer 2000
In de zomer van 2000 is als onderdeel van het visserij beheersplan Lauwersmeer, een sonaronderzoek uitgevoerd. De opzet was een schatting te maken van de visbiomassa in het diepe deel van het meer.
Sonar-onderzoek naar vismigratie bij de Zandkreeksluis, '97/'98
Onderzoek naar vismigratie door de Zandkreeksluis in het Veerse Meer met als doel de werking van sonarapparatuur in deze sluis te testen en de migratie van salmoniden door de sluis vast te stellen.
Onderzoek naar de toepasbaarheid van sonarapparatuur in de vispassage te Schellingwoude
Onderzoek naar de toepasbaarheid van sonarapparatuur in de vispassage in de Oranjesluizen te Schellingwoude. Bekeken is of ruis die wordt veroorzaakt door de vispassage invloed heeft op de...
Onderzoek naar de passeerbaarheid van sifons
Onderzoek naar de passerbaarheid voor vis, in stroomopwaartse richting, van een drietal sifons onder kanalen in Noord Brabant en Limburg.
Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude
In dit werkplan wordt uitwerking gegeven aan de biologische monitoring van de vispassage in de Oranjesluizen te Schellingwoude.
Sonar-onderzoek naar visbewegingen onder invloed van het openstellen van de Haringvlietsluizen in 1997
Onderzoek naar de invloed van een brakwaterzone in het Haringvliet op het uitspoelen van zoetwatervis met behulp van soanr-onderzoek.
Visstandbemonstering in de proefvakken bij de benedenkolk te Kolhorn
Dit experiment is uitgevoerd om na te gaan met welke visbezetting het best tegemoet wordt gekomen aan de voedselbehoefte van de lepelaar.
Ontwikkeling van de visstand in de Hollands Ankeveense polder winter 1996-1997
Onderzoek naar het effect van de uitdunning (Actief Biologisch Beheer) in de Hollands Ankeveense polder in 1992, aan de hand van een visstandbemonstering in het najaar van 1996.
Sonaronderzoek naar de visdichtheid in de Westelijke insteekhaven
In opdracht van: Kema
Op 7 oktober en 27 november 1996, is in opdracht van de KEMA de visdichtheid en visbiomassa in de Westelijke insteekhaven bij Moerdijk (Noord Brabant) bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van sonar...
Sonar-onderzoek naar het functioneren van de vissluizen in de Haringvlietdam. januari, 1997
Met behulp van sonar-onderzoek is in de maanden augustus en september van 1996 gekeken naar de intrek- en uittrekmogelijkheden voor vis door de vissluizen in de Haringvlietdam.
Advies aanleg refugia voor vis. 1996
Wintersterfte bij vis wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat de zuurstof- voorraad onder het ijs uitgeput raakt. Verstikking is het gevolg. Er wordt een concrete aanbeveling gedaan voor de aanleg van...
Sonar-onderzoek naar de effectiviteit van de viswering bij de Amer centrale. september, 1995
In samenwerking met de KEMA is met behulp van sonar-onderzoek, de effectiviteit bepaald van een geluidscherm dat moet voorkomen dat vis wordt ingezogen in de koelwaterinlaat van de Amer centrale.
Role of the three-spined stickleback "Gasterosteus aculeatus L." in the food ecology of the spoonbill "Platalea leucorodia"
Artikel over de rol van driedoornige stekelbaars in de voedselecologie van de lepelaar.