Evaluatie van vispassages Doolhofpassage en Bunnerpassage

Projectnummer:
VA2015_09
Toepassing(en):
Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken
Evaluatie van vispassages Doolhofpassage en Bunnerpassage

In het voorjaar van 2015 zijn de Doolhofpassage (Peizerdiep) en de Bunnerpassage (Eelderdiep) geëvalueerd met behulp van een geautomatiseerde visteller. De vissoortsamenstelling wordt bepaald op basis van video beelden. Deze methode biedt de mogelijkheid om de vispassage gelijktijdig aan beide zijden te monitoren, zodat het rendement kan worden bepaald. Het rendement is de verhouding tussen het aantal pogingen om de vispassage te passeren en het aantal succesvolle passages.

De Doolhofpassage is kort en bestaat uit één kamer is gemakkelijk te passeren. Gemiddeld was het rendement 85% en op veel dagen passeerden zelfs alle vissen die een poging hebben ondernomen. Aan de benedenstroomse kant (aanbod-zijde) zijn 2610 vissen geteld. Aan de bovenstroomse kant (passage-zijde) zijn dat er 2441. Gedurende bepaalde perioden was het ook mogelijk om via de stuw te passeren, zodat het totaal aantal vissen dat is gepasseerd, nog veel hoger ligt.

In maart werden voornamelijk winde en snoek gezien. In april, mei en juni waren blankvoorn en brasem het meest talrijk. Naast deze vissoorten zijn baars, paling en karper geregistreerd. Vissen in de lengteklassen van 8 – 80 cm waren in staat de vispassage te overbruggen. De migratie van kleine blankvoorn (10-20 cm) was massaal.

De monitoring bij de Bunnerpassage is niet helemaal naar verwachting verlopen. De periode dat kon worden gemeten was beperkt (o.a. door watertekort). Bovendien moest op deze locatie een zonnepaneel worden ingezet. Dit heeft tot enkele storingen in de apparatuur geresulteerd.

De Bunnerpassage is met 15 kamers veel langer dan de Doolhofpassage. Het rendement was laag (33%). Door aanloopproblemen (verstoppingen), van deze net geopende vispassage, water-tekort en technische problemen, is dit wellicht een grote onderschatting. Aan de benedenstroom-se kant (aanbod-zijde) zijn 678 vissen geteld. Aan de bovenstroomse kant (passage-zijde) zijn dat er 236.