Eel migration

Opdrachtgever(s):
Wetterskip Fryslan
Projectnummer:
VA2022_02
Toepassing(en):
PIT-telemetrie
Eel migration

In het kader van project ‘Ruim baan voor vis’ wil Wetterskip Fryslân, in samenwerking met VisAdvies, het migratiegedrag van de schieraal in kaart brengen rondom gemaal de Heining middels een PIT-tag (Passive Integrated Transponders) onderzoek. De vispassage van Gemaal de Heining  is gerealiseerd in 2018 om de migratie te bevorderen van vissoorten die migreren vanuit de Waddenzee en visa versa. Vissoorten die hier van profiteren zijn onder andere de driedoornige stekelbaars en aal (glasaal en schieraal).

Antenna Setup

Het monitoringssyteem

Onlangs zijn vanuit dit project meerdere PIT-stations en PIT-antennes geplaatst op cruciale locaties in en rondom de vispassage van gemaal de Heining met als doel om meer inzicht te krijgen in het migratiegedrag (migratieroutes) van de schieraal (paairijpe aal). Een overzicht van de locaties van de meetopstellingen zijn weergeven in de kaart hieronder.

De PIT-antennes in de Hallumerhoekstervaart zijn tijdelijke meetopstellingen die worden ingezet om de schieralen te detecteren die migreren richting de Dokkumer Ee. Op deze manier kan Wetterskip Fryslân het percentage schieralen bepalen dat geen gebruik heeft gemaakt van de vispassage van de Heining. In de foto hieronder staat de tijdelijke meetopstelling in Hallum.

Hoe pittags worden toegepast

Aansluitend op de aanleg van de PIT meetopstellingen zijn 150 schieralen voorzien van een PIT-tag met een unieke code. Wanneer een gezenderde schieraal een PIT antenne passeert wordt naast de datum en het tijdstip ook de unieke code uitgelezen. Deze code is verbonden met de gegevens van de schieraal die vastgelegd zijn tijdens het inbrengen van de tag zoals de lengte en het gewicht van de schieraal.

De PIT-tag is met behulp van een holle naald in de buikholte van de schieraal geplaatst. Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van PIT-tags van 32 mm die 0,8 gram wegen. Doordat de tag klein en licht is ervaart de schieraal geen hinder van de PIT-tag en kunnen de alen  natuurlijk trekgedrag vertonen. De individuen zwemmen dit najaar in het achterland van de Heining en zullen tijdens hun migratie belangrijke informatie boven water brengen voor het waterschap. Met de resultaten van dit onderzoek draagt VisAdvies bij aan het verbeteren van vismigratieroutes. Benieuwd naar onze andere PIT onderzoeken? Kijk dan op onze projecten pagina.

Eel Migration