Evaluatie vispassage Kerkeland 2013 & 2014

Projectnummer:
VA2014_08
Toepassing(en):
Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken
Evaluatie vispassage Kerkeland 2013 & 2014

De vispassage bij gemaal Kerkeland is in 2013 en 2014 geëvalueerd met behulp van een Fish Counter en video-apparatuur. De vispassage verbindt het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) met de polder van Schalkwijk. In 2013 is alleen de bovenzijde (polder) onderzocht. Dit gaf aanleiding om het onderzoek in 2014 te herhalen waarbij ook de beneden-zijde is gemonitord. De tweezijdige monitoring biedt de unieke mogelijkheid om de vispassage te evalueren op basis van het rendement. Dit is de verhouding tussen het aantal pogingen om de vispassage te passeren en de succesvolle passages.

In 2013 zijn 489 vissen stroomopwaarts en 263 vissen stroomafwaarts de vispassage gepasseerd. In 2014 zijn aan de beneden-zijde 6.548 vissen richting stroomopwaarts geregistreerd en 6.426 vissen zijn stroomafwaarts geregistreerd. Van het totale aantal geregistreerde vissen aan de beneden-zijde zijn 424 vissen aan de bovenzijde in stroomopwaartse richting en 240 vissen in stroomafwaartse richting. Ongeveer 6% van alle pogingen aan de beneden-zijde resulteerde in een succesvolle passage. Het aanbod werd voornamelijk bepaald door winde en brasem met daarnaast in veel mindere mate door; snoek, kolblei, karper, zeelt, baars, snoekbaars en blankvoorn.

Passages van vissen bij vispassage Kerkeland.