Evaluatie vispassage Pomphuisstuw

Projectnummer:
VA2015_09
Toepassing(en):
Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken
Evaluatie vispassage Pomphuisstuw

In de Binnenbermsloot is een vispassage aangelegd om de Pomphuisstuw passeerbaar te maken. De vispassage is van het type “de Wit” en bestaat uit drie kamers. De vispassage is in het voorjaar van 2015 geëvalueerd met een Fish Counter en video-apparatuur. De onderzoeksperiode startte op 5 maart 2015 en is geëindigd op 1 augustus 2015. De vispassage is tweezijdig gemonitord, zodat het rendement kon worden bepaald. Dit is de verhouding tussen het aantal pogingen om de vispassage te overbruggen en het aantal succesvolle passages. Naast de vistellingen zijn ook de waterstandgegevens van de vispassage in de onderzoeksperiode geanalyseerd om de stroomsnelheden te bepalen.

In totaal is 1394 maal een vis de vispassage ingetrokken en zijn 1233 vissen weer bovenstrooms van de vispassage waargenomen. De lengte van de geregistreerde vissen varieerde van 8 tot 45 cm (gem. 12 cm). Blankvoorn en brasem zijn het meest geregistreerd. Andere waargenomen vissoorten zijn zeelt, ruisvoorn, baars en karper. De vis had een voorkeur om voornamelijk tijdens de schemer de vispassage te passeren.

Het waterpeil verschil over de stuw is niet constant, zodat de stroomsnelheid in de vispassage varieert. Nagegaan is dat de kritische snelheid van 1 m/s nauwelijks wordt overschreden. De vispassage blijkt dan ook passeerbaar. Minimaal 85% van de inzwempogingen resulteerde in een geslaagde overbrugging. Daarmee kan worden gesteld dat de vispassage juist functioneert. Onduidelijk blijft of de vispassage ook goed passeerbaar is voor de doelsoorten driedoonige stekelbaars en glasaal, omdat deze niet zijn aangetroffen.

Het ontbreken van de driedoornige stekelbaars in de vissoortensamenstelling is dan ook opvallend te noemen gezien het zeegemaal Spijksterpompen op enkele tientallen kilometers afstand ligt. Het is aan te bevelen om het aanbod en intrekmogelijkheden van driedoornige stekelbaars bij zeegemaal Spijksterpompen nader te onderzoeken. Het ontbreken van de glasaal in de vissoortsamenstelling was te verwachten. Met de toegepaste opstelling leent de visteller en camera zich niet voor het registreren van glasaal.