Op zoek naar de stekelbaars

Op zoek naar de stekelbaars
Met de mobiele reader wordt gezocht naar de locatie van de stekelbaars

Op zoek naar de driedoornige stekelbaars met de mobiele reader!

Elk jaar, vanaf begin februari, maakt Nederland zich op voor een bijzonder natuurspektakel: de migratie van de driedoornige stekelbaars. Deze kleine, maar fascinerende visjes, van gemiddeld 6,5 centimeter lang, trekken vanuit de Noordzee naar de binnenwateren van Nederland. Dit jaar heeft een opmerkelijk onderzoek plaatsgevonden naar de migratie en verspreiding van deze stekelbaars in zoet binnenwater, in opdracht van Wetterskip Fryslân.

Het onderzoek richtte zich specifiek op het achterland en met name de polder van gemaal de Heining. Dit gemaal is uitgerust met een vispassage, een voorziening die de migratie van vissen zoals de driedoornige stekelbaars mogelijk maakt.  In dit onderzoek is gebruik gemaakt PIT (Passive Integrated Transponders) om de stekelbaarzen nauwlettend te volgen tijdens hun migratie.

Na een opmerkelijke migratie van de Noordzee naar de Nederlandse binnenwateren, hebben de driedoornige stekelbaarzen hun levenscyclus voltooid. Na de paaitijd, waarin ze zich voortplanten, treedt een intrigerend natuurlijk fenomeen op: de meeste, zo niet alle, van de gezenderde stekelbaarzen sterven. In de periode daarna kunnen onze veldmedewerkers de tag terugvinden door middel van de mobiele reader. Aangenomen wordt dat de tags blijven liggen op de locaties waar de stekelbaarzen zijn gestorven. Deze locaties kunnen mogelijk inzichten bieden in het habitatgebruik van de stekelbaars.

Teruggevangen stekelbaars waarbij de tag zichtbaars is. Door de kleine incisie blijft de tag keurig op z'n plaats

De komende jaren zullen we de gegevens (in samenwerking met het Wetterskip) van de PIT-telemetrie-opstellingen nauwgezet bestuderen en analyseren, in de hoop meer te leren over de migratiegewoonten van de driedoornige stekelbaars. Dit onderzoek belooft nieuwe inzichten te brengen in de wereld van de zoetwatermigratie van de driedoornige stekelbaars.