RAVON start onderzoek naar teeltvoorkeuren van de knoflookpad

RAVON start onderzoek naar teeltvoorkeuren van de knoflookpad

RAVON start onderzoek naar teeltvoorkeuren van de knoflookpad

Odoorn

Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) gaat in 2024, in samenwerking met VisAdvies, een innovatief onderzoek uitvoeren om de teeltvoorkeuren van de knoflookpad vast te stellen.

Even voorstellen:

Knoflookpad

De knoflookpad (Pelobates fuscus) is een zeldzame en beschermde amfibiesoort in Nederland. De knoflookpad is een plompe pad met opvallend uitpuilende ogen met verticale pupillen. Het lichaam is variabel van kleur (van licht gelig tot bruin) op de rug met een patroon van donkere vlekken. Op de flanken bevinden zich vaak rode of oranje vlekjes. De knoflookpad heeft een opvallend grote graafknobbel op zijn achterpoot. Volwassen exemplaren zijn meestal 6 tot 8 cm lang. De soort dankt zijn naam aan de knoflookachtige geur die hij kan afscheiden wanneer hij zich bedreigd voelt. Knoflookpadden leven voornamelijk in zandige gebieden, zoals duinen, rivierduinen en zandverstuivingen. Ze geven de voorkeur aan open landschappen met losse, zanderige grond waarin ze kunnen graven. Voor de voortplanting zijn knoflookpadden afhankelijk van tijdelijke of permanente wateren.

In Nederland komt de knoflookpad voor in enkele geïsoleerde populaties, voornamelijk in het oosten en zuiden van het land. De soort is zeldzaam en staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten in Nederland. De knoflookpad wordt bedreigd door habitatverlies door landbouw, verontreiniging van wateren en verdroging van leefgebieden.

Experiment

Het experiment vindt plaats in Drenthe, waar twee identieke proefopstellingen zijn opgezet in het voorjaar. De proef omvat drie verschillende teelten binnen een omheind gebied. Door het gebruik van PIT-tags en antennes kan de locatie van elk individu precies worden bepaald, waardoor eventuele voorkeuren voor bepaalde teelten kunnen worden waargenomen. Deze technologie maakt het mogelijk om gedetailleerde gegevens te verzamelen over het gedrag en de voorkeuren van de knoflookpad. Het onderzoek heeft als doel waardevolle inzichten te verkrijgen voor het behoud en de bescherming van deze bedreigde amfibiesoort in Nederland. De resultaten kunnen bijdragen aan effectievere beheersmaatregelen en het verbeteren van leefomstandigheden voor de knoflookpad in het wild. Stichting RAVON zet zich met dit project in voor betere bescherming van de knoflookpad in Nederland.