Visstandbemonstering in stadspark Antwerpen

Visstandbemonstering in stadspark Antwerpen

Vistandbemonstering met de zegen en het elektrovisapparaat

Op 13 november 2023 heeft een gedetailleerde visstandbemonstering plaatsgevonden in het Stadspark Antwerpen. Deze onderzoeksfase onthult inzichten in de huidige samenstelling van de vispopulatie van dit iconische stadspark. Tijdens de bemonstering werden twee vissoorten waargenomen: de goudvis en de karper. De vastgelegde gegevens tonen aan dat de goudvissen een lengte hadden van 3 tot 19 centimeter, terwijl de karper varieerde tussen 8 en 18 centimeter.

De zegen wordt uitgevaren

De resultaten van de visstandbemonstering hebben opvallende inzichten aan het licht gebracht. Intrigerend genoeg werden er geen andere vissoorten aangetroffen, wat mogelijk wordt toegeschreven aan de langdurige droogte in voorgaande jaren. De aanwezigheid van enkel karper en goudvis zouden de gevolgen kunnen zijn. Karper en de meeste karperachtigen zoals goudvissen staan bekend om hun vermogen om te overleven in omstandigheden met lage zuurstofgehaltes. Het ontbreken van andere soorten wijst op de noodzaak om de ecologische condities van het water nauwlettend te volgen en te begrijpen.

De gedetailleerde inventarisatie dient als basis voor verdere analyses met betrekking tot de dynamiek en het welzijn van vissoorten in het stedelijke park. Deze bevindingen zijn essentieel voor het vormgeven van toekomstige beheerstrategieën, gericht op het behoud van een evenwichtige en gezonde vispopulatie in het Stadspark Antwerpen.