PIT telemetrie in rivier The Mourne

PIT telemetrie in rivier The Mourne

PIT Telemetrie in de Rivier The Mourne, Noord-Ierland

Sion Mills

De stroomopwaartse migratie van zalm is een fenomeen dat essentieel is voor de voortplantingscyclus van de zalm. Jaarlijks trekken ze vanuit de zee terug naar hun geboortewateren, zoals de rivier de Mourne, om zich voort te planten. Tijdens deze migratie leggen de zalmen vaak aanzienlijke afstanden af, tegen de stroom in, waarbij ze natuurlijke obstakels zoals watervallen en stroomversnellingen passeren om hun paaigronden te bereiken. Deze terugkeer naar de paaigronden is een opmerkelijke prestatie en benadrukt de noodzaak van een grondig begrip van deze migratie om de populatie in stand te houden.

De stuw en vispassage vormen een cruciaal knooppunt in de stroomopwaartse migratie van de zalm

Om een beter inzicht te verkrijgen in de jaarlijkse aantallen zalm die de rivier de Mourne bereiken, heeft de Loughs Agency een Passive Integrated Transponder (PIT) telemetriesysteem geïnstalleerd bij de stuw en vispassage in de rivier de Mourne. Dit innovatieve systeem stelt onderzoekers in staat om de aantallen op deze cruciale knooppunten nauwlettend te volgen, waardoor zij inzicht kunnen verwerven om passende quota vast te stellen voor dit waterlichaam.

Het PIT-telemetriesysteem, dat gebruikmaakt van kleine passieve transponders die in vissen worden geïmplanteerd, levert gedetailleerde informatie over de bewegingen en interacties van individuele vissen bij de stuw en vispassage. Hierdoor kan de Loughs Agency een diepgaand inzicht verwerven in migratiepatronen die van vitaal belang zijn voor het behoud van de vispopulatie in de rivier.

Het PIT-telemetriesysteem zal worden geïntegreerd in lopend onderzoek en fungeert als een instrument voor het monitoren van de vispopulatie in de rivier de Mourne op de lange termijn. Dit initiatief illustreert de voortdurende inzet van lokale instanties om duurzaamheid en behoud te bevorderen in dit prachtige riviergebied.