Verbetering van vispassage Ballumerbocht cruciaal voor vismigratie tussen waddenzee en polders

Verbetering van vispassage Ballumerbocht cruciaal voor vismigratie tussen waddenzee en polders

Verbetering van vispassage Ballumerbocht cruciaal voor vismigratie tussen waddenzee en polders

Ameland

In de dijk van bij Ballumerbocht bevindt zich een vispassage die de migratie van vissen tussen de Waddenzee en de polders faciliteert. Deze passage speelt een cruciale rol in de migratie van vissoorten zoals de driedoornige stekelbaars. Onderzoek van VisAdvies, uitgevoerd in het voorjaar van 2023 in opdracht van Wetterskip Fryslân, heeft echter aangetoond dat er ruimte is voor verbeteringen in de huidige opzet van de vispassage.

Uit het onderzoek bleek dat de vispassage een duidelijke aantrekkingskracht heeft op de driedoornige stekelbaars, die in groten getale bij de passage werd waargenomen. Er werd echter onvoldoende doortrek naar de polder waargenomen.  De vispassage maakt gebruik van een lokstroom van polderwater dat onder vrij verval naar zee stroomt, wat vissen in staat moet stellen om de koker van de passage in te zwemmen wanneer het waterpeil aan de zeezijde lager is dan aan de polderzijde. De oorspronkelijke opzet maakte doortrek naar de polder alleen mogelijk gedurende een korte periode waarin de stroomsnelheid laag genoeg was om te passeren.

Waddenzeezijde van vispassage Ballumerbocht op het moment van spuien. De PIT antennes zijn vastgemaakt aan het houten frame.

Op basis van deze bevindingen heeft VisAdvies voorgesteld om het principe van een vissluis te gebruiken met behulp van de noodschuif in de vispassage. Dit zou de doorzwemfase verlengen tot ongeveer één uur, waardoor de kans op succesvolle vismigratie aanzienlijk wordt vergroot. Het vissluisprincipe is afgelopen maart getest door het gedrag van de stekelbaarzen te monitoren op vier belangrijke plekken van de vispassage; de ingang, achter de keerklep, achter de noodschuif en achter de regelschuif in de polder. Het gedrag op deze plekken is door middel van PIT-telemetrie antennes gemonitord.

Wil je meer weten over PIT-telemetrie? Kijk dan op visadviesamf.nl voor de uitleg van de werking van het systeem. In totaal werden 600 stekelbaarzen voorzien van een PIT-tag. Daarvan werden 450 vissen uitgezet aan de zeezijde van de vispassage en 150 vissen in de vispassage. Deze aanpak heeft inzicht geven in de huidige aantrekkelijkheid van de vispassage en de effectiviteit van de vissluis die werd gesimuleerd met de noodschuif.

Wetterskip Fryslân zal de aanbevelingen van het onderzoek verder evalueren en overwegen om de voorgestelde aanpassingen door te voeren, met als doel de effectiviteit en efficiëntie van de vispassage te verbeteren. Dit zou een belangrijke stap zijn in het bevorderen van vismigratie en het behoud van vispopulaties in de Waddenzee.