Vissen getagd in het Eelderdiep

Vissen getagd in het Eelderdiep

Waterschap Noorderzijlvest Tagt 139 Vissen in het Eelderdiep!

In een voortzetting van een eerder onderzoek waarbij meerdere vissen voorzien zijn van een PIT tag (passive integrated transponder), heeft Waterschap Noorderzijlvest op 7 november 139 vissen van 10 verschillende soorten getagd in het Eelderdiep. De getagde soorten omvat snoek, blankvoorn, zeelt, ruisvoorn, aal, winde, baars, riviergrondel, kolblei en brasem.

De PIT tag wordt geplaats in de buikholte van de verdoofde aal

Dit vervolgonderzoek bouwt voort op eerdere bevindingen en is gericht op het verkrijgen van diepgaander inzicht in de verspreidingspatronen van vissen binnen het gebied, met specifieke aandacht voor het gebruik van vispassages die cruciale verbindingen vormen tussen verschillende leefgebieden.

Getagde vissen komen bij in bakken met stromend water. Dit zorgt voor een optimale zuurstof concentratie en de verdoving op deze manier uit de kieuwen gespoeld.

Het taggen van deze vissen biedt de mogelijkheid om de voortgang van individuele vissen te volgen. Dit stelt het waterschap in staat om gedetailleerdere gegevens te verzamelen over hoe deze vissen migreren en omgaan met hun omgeving.

Met het taggen van 139 vissen, variërend in lengtes van 12 tot 81 centimeter, wordt een waardevolle dataset opgebouwd die een aanvulling vormt voor een uitgebreide analyse van de visecologische dynamiek van het Eelderdiep. De combinatie van de eerder verkregen gegevens en deze nieuwe informatie zal bijdragen aan een dieper begrip van de levenscyclus en het gedrag van de vissen in dit waterrijke gebied. Dit onderzoek ondersteund het bewerkstellingen van effectieve strategieën ter bevordering van een gezonde vispopulatie en het behoud van belangrijke leefgebieden voor vis.