Nieuws

Real-time insight in data and progress of the monitoringssystem.

8/3/2016 Daily insight into your fish migration data and the course of the monitoringssystem: The Automatic Fish Counters and PIT readers are connected to the Internet Lees meer...

Wireless Internet Module (WIM) for the PIT Telemetry systems

22/2/2016 The Wireless Internet Module (WIM) for the Oregon PIT Readers facilitates data transfer Lees meer...

Results fish migration river Björkeån (Zweden)

8/7/2015 Afgelopen decennia zijn veel rivieren en beken in Zweden gekanaliseerd voor de industrie. Het resultaat: barrières in de vismigratie richting de hoger gelegen paaiplaatsen. Waterbeheerders stoppen laatste jaren veel energie om de barrières op te heffen. Lees meer...

VisAdvies at Fish Passage 2015!

6/7/2015 On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference was held for the first time in Europe, in the city of Groningen. Lees meer...

VisAdvies werkt mee aan uitzet van steuren

18/6/2015 Het Wereld Natuur Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland hebben op 10 juni opnieuw tientallen jonge steuren uitgezet op de grens met Duitsland, in de Rijn bij Spijk. Lees meer...

Geautomatiseerde glasaaltellingen

18/5/2015 De Fish Counter wordt in de regel ingezet voor het tellen van vissen groter dan 10 cm. In het voorjaar van 2015 is de visteller met succes ingezet voor het tellen van kleine migrerende glasaal in een aalgoot bij gemaal Overtoom (Zaandam). Lees meer...

VisAdvies in Twentsche courant

16/3/2015 Het waterschap Vechtstromen heeft vele vispassages aangelegd om migratie in de Regge mogelijk te maken. Met PIT telemetrie heeft VisAdvies aan kunnen tonen dat vissen de langste duiker van Nederland (ca. 200 m) kunnen overbruggen. Lees meer...

VisAdvies onderzoekt overleving van schieraal bij stuw.

12/1/2015 In Nederland is in het verleden veel onderzoek uitgevoerd naar schade die vissen oplopen bij het passeren van waterkrachtcentrales. De waterkrachtcentrales liggen veelal gelegen bij een stuw en/of sluicomplex. Lees meer...

Vismigratieonderzoek Jeker

17/11/2014 Om de optrek van vis vanuit de Maas mogelijk te maken is in 2007 een vispassage in de Jeker gerealiseerd, als omleiding om de stuw in het Mgr. Nolenspark. In 2008 heeft VisAdvies de vismigratie onderzocht met een automatisch vistelsysteem. In 2014 is dit onderzoek herhaald. Lees meer...

VisAdvies sponsor van Fish Passage 2015

10/11/2014 Van 22 tot 24 juni 2015 vindt in Groningen de 15e editie van de Fish Passage Conference plaats. Honderden wetenschappers, ingenieurs, adviesbureaus en overheden vanuit de hele wereld komen bij een om kennis te delen over vismigratie, rivier herstel, monitoring, en meer. Lees meer...

Pagina's