Projects

VisAdvies Projects

Filter Projects

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
PIT Telemetry

Eel migration

In het kader van project ‘Ruim baan voor vis’ wil Wetterskip Fryslân, in samenwerking met VisAdvies, het migratiegedrag van de schieraal in kaart brengen rondom gemaal de Heining middels een PIT-tag (Passive Integrated Transponders) onderzoek.
true
PIT Telemetry

Installatie tijdelijk PIT station in Hunze

In het beheersgebied van Hunza en Aa is in de beek de Hunze op een strategische locatie een tijdelijk PIT station geplaatst.
true
PIT Telemetry

Merkactie spiegelkarpers

Voor het tweede jaar op rij heeft Sportvisserij Nederland spiegelkarpers uitgezet in het Noord-Willemskanaal. Alle 240 karpers zijn voorzien van twee merkjes
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Evaluatie van vispassages Doolhofpassage en Bunnerpassage

In het voorjaar van 2015 zijn de Doolhofpassage (Peizerdiep) en de Bunnerpassage (Eelderdiep) geëvalueerd met behulp van een geautomatiseerde visteller.
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Evaluatie vispassage Pomphuisstuw

In de Binnenbermsloot is een vispassage aangelegd om de Pomphuisstuw passeerbaar te maken. De vispassage is van het type “de Wit” en bestaat uit drie kamers.
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Geautomatiseerde glasaaltellingen Overtoom

De Europese aal heeft een levenscyclus die zeer tot de verbeelding spreekt. De complexiteit van deze cyclus maakt de aal echter ook..
false
PIT Telemetry

Installatie PIT stations Wedde en Renneborg

In het kader van de Waddenfonds project “van Aa’s tot Zee” worden in de periode 2014 - 2017 diverse vismigratievoorzieningen aangelegd.
false
PIT Telemetry

Onderzoek passeerbaarheid onderleider

Waterschap Vechtstromen heeft VisAdvies gevraagd om in 2015 onderzoek te doen naar de vispasseerbaarheid van de onderleider in de..
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Evaluatie vispassage Kerkeland 2013 & 2014

De vispassage bij gemaal Kerkeland is in 2013 en 2014 geëvalueerd met behulp van een Fish Counter en video-apparatuur.
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Monitoring van de vispassage Leeuwenmolen (Jeker), 2014

Om de optrek van vis vanuit de Maas mogelijk te maken is in 2007 een vispassage in de Jeker gerealiseerd, als omleiding om de stuw in het Mgr. Nolenspark.
false
SONAR

Visstandonderzoek in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en oude Leiarm Ooigem-Desselgem, najaar 2013

In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in..
false
SONAR

Onderzoek naar het visbestand in het Donkmeer en enkele viswateren in het Berlarebroek, najaar 2013

In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de..
false
SONAR

Visstandonderzoek in enkele prioritaire wareren in het Vlaamse Gewest, najaar 2013

In augustus, oktober en november 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het..
false
PIT Telemetry

Installatie PIT telemetriesysteem Oostpolder

In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa zijn de afgelopen jaren verschillende herinrichtingsprojecten in het Zuidlaardermeergebied uitgevoerd voor..
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Test on fish survivability of the "Venturi Enhanced Turbine Technology"

Verderg Renewable Energy Ltd. developed a device that allows the use of hydro power at low heads. The socalled “VETT” (Venturi-Enhanced Turbine Technology) is designed to amplify a low..
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Onderzoek naar de fysische omstandigheden van de Vortex power plant

Door de Vortex power plant wordt op kleine schaal energie opgewekt bij opvoerhoogtes tussen 0,7 en 2,0 meter.
false
No items found.
Read more
SONAR

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013

In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de..
false
SONAR

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013

In oktober 2013 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele..
false
PIT Telemetry

Monitoring vispassages in het Peizerdiep en Dwarsdiep met Pit telemetrie

In het voorjaar van 2012 heeft VisAdvies Bv. een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een tweetal vispassages in het Dwarsdiep en Peizerdiep.
false
Fish Migration Research & Monitoring Techniques

Test on fish survivability of Bedford (model 80.05.12)

For the past few decades the welfare of fish in their natural habitat has become a serious issue. For this reason, fish must be able to pass pumping..
false
Fish Safety

Passage turbine Singraven

Cooperatie Duurzaam Singraven owns a small Archimedean screw turbine on the Singraven Estate. The screw has a fish-friendly design with fish bumpers on the blades and operates at a low speed. As a condition for the realization of the Water Power Plant (WKC), monitoring is required for the natural fish migration. In this monitoring, all fish passing through the WKC (from upstream to downstream) are captured in a trap and then assessed for any damage or mortality.
true