Onderzoek naar de fysische omstandigheden van de Vortex power plant

No items found.
Projectnummer:
VA2013_19
Toepassing(en):
Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken
Onderzoek naar de fysische omstandigheden van de Vortex power plant

Door de Vortex power plant wordt op kleine schaal energie opgewekt bij opvoerhoogtes tussen 0,7 en 2,0 meter. Deze technologie is gebaseerd op een rond bassin (carrousel) met een hydro turbine in het midden die wordt aangedreven door het water van een beek. Om meer inzicht te krijgen in de fysische omstandigheden die vissen ondervinden bij het passeren van de Vortex power plant, zijn metingen uitgevoerd met behulp van de Sensor Fish. In het rapport zijn de resultaten te vinden.