Passage turbine Singraven

Opdrachtgever(s):
Landgoed Singraven
Projectnummer:
VA2022_46
Toepassing(en):
Visveiligheid
Passage turbine Singraven

Vissen migreren stroomop- en afwaarts om zich te kunnen voortplanten, voeden en om te overwin-teren. Waterkrachtcentrales (WKC) vormen een knelpunt voor vismigratie en diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bij passage mogelijk vissterfte optreedt. Vissen die worden meegevoerd met het water lopen het risico om te sterven o.a. doordat ze in aanraking kunnen komen met bewegende delen in de installaties. Waterbeheerders en fabrikanten van pompen en turbines werken hard aan visveilige oplossingen. Deze oplossingen dienen te worden getest op visveiligheid.

Cooperatie Duurzaam Singraven is eigenaar van een kleine vijzelturbine op Landgoed Singraven. De vijzel heeft een visveilig ontwerp met visbumpers op de schoepen en een laag toerental. Als voorwaarde voor de realisatie van de WKC dient een monitoring te worden uitgevoerd op de natuurlijke doortrek van vis. Bij deze monitoring worden alle vissen die de WKC passeren (van bovenstrooms naar benedenstrooms) opgevangen in een fuik en vervolgens beoordeeld op schade of sterfte.