The fish of the Hunze

Projectnummer:
VA2024_11
Toepassing(en):
PIT-telemetrie
The fish of the Hunze

In het voorjaar van 2024 werd er in samenwerking met beroepsvisser Mans Vos gevist bij gemaal Oostermoer en in de Hunze bij de stuwen in het Voorste- en Achterste Diep. Een deel van de gevangen vissen werd voorzien van een PIT-tag, zodat de vissen geregistreerd konden worden op diverse PIT-stations in het beheergebied. Met deze aanpak wil waterschap Hunze en Aa's inzicht krijgen in de mate waarin de vispassages voor de meest voorkomende vissoorten en lengteklassen passeerbaar zijn. Om deze reden heeft waterschap Hunze en Aa's VisAdvies gevraagd om 300 vissen te taggen van verschillende soorten en lengteklassen.

De vissen werden gevangen met behulp van een zegen en een elektrovisapparaat. De zegen werd gebruikt aan de boezemzijde van gemaal Oostermoer, terwijl het elektrovisapparaat werd ingezet aan de polderzijde van het gemaal en in de Hunze. Op de dag van vangst werden de vissen getagged door VisAdvies en weer teruggezet in het water.