Installatie PIT telemetriesysteem Oostpolder

Projectnummer:
VA2013_02
Toepassing(en):
PIT-telemetrie
Installatie PIT telemetriesysteem Oostpolder

In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa zijn de afgelopen jaren verschillende herinrichtingsprojecten in het Zuidlaardermeergebied uitgevoerd voor natuurherstel en waterberging. Aan de NoordWest-zijde van het meer zijn zogenaamde zomerpolders aangelegd. Deze polders zijn ingericht voor natuur en het daarbij passende waterbeheer. In de winter worden de polders  onderwater gezet en richting de zomer wordt het waterpeil weer verlaagd. Tussen het Zuidlaardermeer en de zomerpolders is een vishevel aangelegd.

Het is van essencieel belang dat een vismigratievoorziening na de aanleg wordt onderzocht op de werking. Daarom heeft het Waterschap VisAdvies gevraagd om de vishevel te evalueren met een PIT telemetriesysteem. Aan de in- en uitgang van de voorziening zijn antennes gemonteerd die de gezenderde vissen registreren. Wanneer een gezenderde vis op beide antennes is geregistreerd kan worden geconcluseerd dat de vis is gepasseerd. Daarnaast zijn aan de stroomop- en afwaartse zijde zogenaamde aanbod-antennes geplaatst. Deze antennes dienen om de vindbaarheid van de vishevel te bepalen.