Beperking visschade maaiwerkzaamheden door stroboscoopverlichting

Beperking visschade maaiwerkzaamheden door stroboscoopverlichting

Nederland is rijk aan verschillende typen watergangen. Om de afvoercapaciteit van deze watergangen te kunnen garanderen dient er regelmatig onderhoud te worden uitgevoerd, zoals het maaien van de watervegetatie. Maaiwerkzaamheden gaan vaak gepaard met sterfte van vissen, met name doordat deze belanden op de oever.

Loonwerkbedrijf Gebr. Tolenaars heeft het innovatieve idee gehad om met behulp van stroboscoopverlichting op de maaikorf, deze sterfte te reduceren. De flikkerende felle lichten moeten de vissen de watergang injagen, weg van de maaikorf. VisAdvies onderzoekt momenteel wat het effect is van het huidige stroboscoopsysteem op het aandeel vis dat op de oever beland.

Medio mei zijn de eerste proeven uitgevoerd. Hierbij zijn drie trajecten afgezet in een eentonige wetering: een referentie traject voor de visstand, een traject waar zonder verlichting is gemaaid, en een traject waar met verlichting is gemaaid. Bij de gemaaide trajecten is steekproefsgewijs het maaisel doorzocht op vissen. Na de maaiwerkzaamheden is het betreffende deel van de watergang elektrisch afgevist. Op deze manier kan een vergelijking worden gemaakt tussen het aantal vissen op de kant en het aantal vissen die zijn overgebleven in het water.

Uiteindelijk worden de gegevens van de verschillende onderzoekslocaties gebruikt om het aandeel vissen dat op de kant beland te vergelijken voor het maaien zonder en met stroboscoop verlichting.

Benieuwd naar onze andere onderzoeken? Kijk dan op onze projectenpagina.