Vismigratie bij nieuw gemaal Friesland

Vismigratie bij nieuw gemaal Friesland

De nieuwe zoet-zout verbinding bij één van Europa's grootste kweldergebieden (Noard-Fryslân Bûtendyks) wordt voorzien van een PIT telemetrie installatie. In het najaar van 2018 is VisAdvies druk bezig om de PIT telemetrie opstelling te plaatsen in het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Hallum, om vismigratie van boezem naar kwelder via het gemaal te kunnen volgen. Medio november is de officiële opening van het gemaal.

Nieuwe visvriendelijke verbinding tussen zoet en zout

Met de installatie van het gemaal, onstaat er een nieuwe verbinding tussen de zoute kwelderslenken en de Friese boezem. Dergelijke verbindingen zijn belangrijk voor vissoorten die tussen zoet en zout water migreren, zoals bijvoorbeeld de paling, driedoornige stekelbaars en Atlantische zalm.

Om deze soorten een handje te helpen is het gemaal (1) voorzien van een vispassage (2) en een visvriendelijke pomp. Om migratie tussen boezem en polder mogelijk te maken, is voor het gemaal ook een sluispassage (3) geplaatst. Daarnaast is buitendijks een afwateringsvaart (4) gegraven met een visdrempel, zodat de vissen ruimte hebben om te kunnen wennen aan het nieuwe water. (Foto gemaal: Wetterskip Fryslân)

Rol van het gemaal voor vismigratie

Na het in werking treden van het gemaal is één van de vragen natuurlijk wat haar rol is binnen de vismigratie. Om antwoord hierop te geven heeft VisAdvies in het najaar van 2018 gewerkt aan een PIT telemetrie opstelling voor het gemaal. Daarnaast worden in de loop van 2019 onder andere driedoornige stekelbaarzen, palingen en spieringen voorzien van PIT tags, zodat zij door de antennes bij het gemaal kunnen worden waargenomen.

Deze waarnemingsgegevens zijn direct beschikbaar, doordat ze via de Wireless Internet Module (WIM) van VisAdvies doorgestuurd worden naar een server. Met die data zal inzicht worden verkregen in het gebruik van het gemaal en het aangrenzende binnen- en buitendijkse watersysteem door deze migrerende vissoorten en in de rol van het gemaal binnen de vismigratie. Op die manier wordt bijgedragen aan het helpen beschermen van migrerende vissoorten.

Ben je benieuwd naar onze andere PIT telemetrie projecten? Kijk dan op onze projecten pagina. Voor meer informatie over het gemaal kun je terecht op de projectsite van Wetterskip Fryslân.