Habitatgebruik brasem in laagveenplas

Habitatgebruik brasem in laagveenplas

Binnen het onderzoeksproject CANAPE voert Hogeschool van Hall Larenstein onderzoek uit naar habitatgebruik van brasem in de laagveenplas de Leijen in Friesland. Aanleiding is het troebele water in het meer en de mogelijke rol van brasem hierin. De soort zoekt zijn voedsel in zachte bodems en woelt deze hiervoor om met zijn bek. Om te bepalen wat de rol van brasem precies is, wordt o.a. gebruik gemaakt van PIT telemetrie. Van Hall Larenstein heeft VisAdvies gevraagd om te voorzien in deze techniek.

In het najaar van 2019 zijn de eerste brasems opgemeten, gewogen en voorzien van een PIT tag met unieke code. Deze code kan door de PIT installaties worden uitgelezen zodra de brasem binnen bereik is. Bij het uitlezen wordt ook de datum en tijd geregisteerd, zodat de verplaatsing in zowel in ruimte als tijd inzichtelijk wordt.

Aan de noord- en oostzijde van het meer zijn op maat gemaakte detectiepoorten geplaatst over de gehele breedte van de kanalen die naar paaigronden van de brasem leiden. Hierdoor kan de migratie tussen de paaigronden en de Leijen op de voet gevolgd worden.

Als aanvulling op de verspreidingsdata die door de detectiepoorten wordt verzameld, wordt ook samengewerkt met de sportvisserijsector. Naast de PIT tag zijn de brasems ook voorzien van een visuele tag waarop een uniek emailadres staat. Sportvissers kunnen hun vangst doorgeven via dit emailadres. Daarnaast wordt tijdens geplande sportviswedstrijden met behulp van een handscanner brasem gescand op PIT tags.

Benieuwd naar onze andere PIT telemetrie projecten? Kijk dan op onze projecten pagina.