In kaart brengen van vismigratieroutes binnen Waterschap Noorderzijlvest

In kaart brengen van vismigratieroutes binnen Waterschap Noorderzijlvest

In het kader van project “Vissen voor verbinding” wil onder andere Waterschap Noorderzijlvest en Sportvisserij Nederland, met behulp van VisAdvies, de efficiëntie van vispassages in kaart gaan brengen middels een PIT-tag (Passive Integrated Transponders) onderzoek. De vispassages zijn gerealiseerd om de vismigratie te bevorderen in de riviersystemen. Hierdoor kunnen vissen vrij migreren vanuit de riviersystemen naar o.a. de Waddenzee en visa versa.

Onlangs zijn vanuit dit project meerdere PIT-stations geplaatst met als doel om meer inzicht te krijgen in het migratiegedrag (migratieroutes) van diverse vissoorten. Aanvullend zijn in de naastgelegen beheergebieden van Waterschap Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân diverse PIT-stations gerealiseerd waardoor met PIT-tag gemerkte vissen ook hier geregistreerd kunnen worden.

Naast dat met de PlT-tag techniek inzicht wordt verkregen in vismigratieroutes, kan ook de efficiëntie van de aangelegde vispassages worden ingeschat. Om deze effectiviteit inzichtelijk te maken is het van belang dat diverse vissoorten en verschillende lengteklassen worden voorzien van een PlT-tag (in de afbeelding hieronder brengt Marnix een PIT-tag in).

De PIT-tag wordt met behulp van een holle naald in de buikholte van de vis aangebracht. Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van PIT-tags met verschillende afmetingen en gewichten (12, 23 en 32 mm en respectievelijk 0.1, 0.6 en 0.8 gram). De combinatie van lengte en gewicht per vis wordt gebruikt om te bepalen welke afmeting PIT-tag wordt ingezet. Op deze manier ervaart de vis geen hinder van de PIT-tag.

Van 21 tot en met 23 september zijn er vissen gezenderd die in aanmerking komen voor het vismigratieonderzoek. In totaal zijn 220 individuen van 11 verschillende soorten voorzien van een PIT-tag. Onder andere de soorten snoek, snoekbaars (afbeelding hieronder), baars, zeelt, paling, rietvoorn, blankvoorn, brasem, kolblei en winde zijn voorzien van een PIT-tag. Deze individuen zullen de komende jaren rondzwemmen in de watergangen van Waterschap Noorderzijlvest en hier belangrijke informatie boven water brengen. Met de resultaten van dit onderzoek draagt VisAdvies bij aan het verbeteren van vismigratieroutes.

Naar verwachting zal er in 2022 meer duidelijk zijn omtrent de vismigratieroutes van verschillende vissoorten en de passeerbaarheid van de nieuwe vispassages. Benieuwd naar onze andere PIT onderzoeken? Kijk dan op onze projecten pagina.