Migratieonderzoek Driedoornige stekelbaars

Migratieonderzoek Driedoornige stekelbaars

Langs de Waddenzeekust werkt VisAdvies mee aan migratieonderzoek naar de driedoornige stekelbaars. De soort komt weidverspreid voor in Nederlandse binnenwateren. Een deel van de populatie migreert naar zee om daar op te groeien, voordat ze weer het zoete water optrekken voor de voortplanting. Het is dit deel van de populatie dat, met de komst van barriéres zoals gemalen, de afsluitdijk en de deltawerken, in aantal achteruit is gegaan.

Waterbeheerders hebben de afgelopen decennia maatregelen getroffen om dergelijke achteruitgang tegen te gaan, zoals de aanleg van vispassages en visvriendelijk sluisbeheer. Om te bepalen of deze maatregelen het gewenste effect hebben en om inzicht te krijgen in de migratie van anadrome driedoornige stekelbaars wordt onder andere gebruik gemaakt van PIT telemetrie.

In het voor- en najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn door VisAdvies bij het nieuwe Friese gemaal "de Heining" driedoornige stekelbaarzen voorzien van een PIT tag. De stekelbaarsjes zijn buitendijks bij het gemaal gevangen en na afloop ook weer uitgezet. Het PIT taggen van een kleine soort zoals de driedoornige stekelbaars is precisie werk. Normaliter worden PIT tags ingebracht met een injector, maar hiervoor is de soort te klein. In plaats daarvan wordt een kleine snede gemaakt waar doorheen de PIT tag kan worden ingebracht. Na een kort herstel kunnen de stekelbaarsjes hun intrek naar de binnenwateren vervolgen.

Om de migratie rondom het gemaal te volgen heeft VisAdvies in 2018, tijdens de bouw van gemaal de Heining, het kunstwerk voorzien van een PIT telemetrie installatie.

De installatie bestaat uit antennes bij alle in- en uitgangen van het gemaal waar de vissen doorheen kunnen zwemmen. Zodra dit gebeurd wordt de PIT tag kort geactiveerd, zodat een unieke code wordt uitgezonden. Deze wordt door een aan de antenne aangesloten "reader" uitgelezen, samen met de tijd en datum. Met behulp van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de passeerbaarheid van het gemaal en de timing van de migratie. Onlangs is door VisAdvies een vergelijkbare installatie geplaatst op de nieuwe sluisdeuren bij Robbegat. Komend jaar zal ook hier de migratie van onder andere de driedoornige stekelbaars worden gemonitord.

Benieuwd naar onze andere PIT telemetrieonderzoeken? Bekijk dan onze projecten pagina.