Videomonitoring vispassage Pijpenkast

Videomonitoring vispassage Pijpenkast

In de Linge ligt de stuw Pijpenkast. Om vismigratie mogelijk te maken heeft het Waterschap Rivierenland in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en VisAdvies een vertical slot vispassage aangelegd. Na de oplevering van de vispassage heeft het waterschap VisAdvies gevraagd om te onderzoeken welke vissoorten gebruik maken van de vispassage. Hiervoor is videomonitoring ingezet. In het meest stroomopwaartse slot zijn onderwatercamera's geplaatst. Het monitoringssysteem stuurt bij een passage van een vis (met bewegingdetectiesoftware) enkele snapshots naar het kantoor van VisAdvies. Lokaal wordt een korte video opgeslagen.  

De videomonitoring is eind april gestart en is inmiddeld enkele maanden operationeel. Veelvuldig werden brasem, blankvoorn en alver vastgelegd. Naast deze vissoorten zijn ook baars, snoek, winde, paling, riviergrondel, marmergrondel en kolblei waargenomen. Uit de eerste analyse van de videobeelden komt naar voren dat de vissen vrij gemakkelijk kunnen passeren (zie video hieronder). Het water dat de ingang van de vispassage in stroomt is weinig turbulent waardoor de vissen rustig en vrij gemakkelijk tegen de stroming in zwemmen.

Video('s):

Eerste resultaten videomonitoring vispassage Pijpenkast.