Evaluatie vispassage afleidingskanaal Leie - Poekebeek

Evaluatie vispassage afleidingskanaal Leie - Poekebeek

Tussen het afleidingskanaal van de Leie en de Poekebeek blokkeerde tot 2012 een stuw de vismigratie. Om deze barrière op te heffen heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij, de betreffende waterbeheerder, een vispassage aangelegd. In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos wordt dit voorjaar de werking van de vispassage geëvalueerd met het automatisch vistelsysteem van VisAdvies. Beneden- en bovenstrooms van de vispassage worden de passerende vissen geregistreerd met een Fish Counter. Daarnaast worden bij iedere registratie 5 snapshots van de vis via het internet verstuurd om de vis op soortnaam te brengen. Lokaal wordt een korte video opgeslagen. De eerste resultaten zijn binnen: karper, brasem, winde en giebel wisten de vispassage al te passeren. In de video hieronder zijn enkele vissen te zien.    

Video('s):

Eerste vissen passeren de vispassage in de Poekebeek

Door de oplopende watertemperaturen begeven zich steeds meer vissoorten naar stroomwaarts gelegen paaigebieden.

Inmiddels is het juni en de vismigratie is nog steeds aan de gang.