Waar gaat de driedoornige stekelbaars naar toe?

Waar gaat de driedoornige stekelbaars naar toe?

Het is weer voorjaar! En dat betekend dat volwassen driedoornige stekelbaars (van gemiddeld 6,5cm) weer migreren van de Noordzee naar de Nederlandse binnenwateren om zich voort te planten.

Vorig jaar is er in opdracht van Wetterskip Fryslân voor het eerst onderzoek gedaan naar de migratie en verspreiding van driedoornige stekelbaars in Friese boezemgebieden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het achterland van het gemaal de Heining (Marrum, Friesland). Dit gemaal bestaat uit één van de grootste visvriendelijke vijzelpompen van Nederland en is tevens uitgerust met een vispassage. Het onderzoek word uitgevoerd door middel van PIT-telemetrie (passive integrated transponders), waarmee gezenderde vissen worden gedetecteerd als ze een PIT-station passeren.

In 2019 zijn voor verscheidene onderzoeken de belangrijkste in- en uitstromen van het gemaal voorzien van permanente PIT-stations. Aanvullend zijn er dit jaar net als vorig jaar (periode maart-mei) drie tijdelijke PIT-stations geplaatst om de migratie in de Friese boezem te monitoren.

Tussen 2019 en 2021 zijn er al ruim 500 stekelbaarzen van PIT-zenders voorzien waarbij per individu het gewicht, lengte en een uniek identificatienummer is geregistreerd. Afgelopen maand is het zenderen van stekelbaars in dit gebied weer van start gegaan en zijn de eerste individuen van een zender voorzien!

Wanneer een gezenderd individu een PIT-station passeert, wordt de zender geactiveerd en vervolgens wordt de data naar het PIT-station gestuurd. Naast de datum en het tijdstip van passeren, worden ook de gegevens over het individu verzameld. De detecties van de antennes worden opgeslagen in de reader en vervolgens verstuurd via een Wireless Internet Module (WIM) naar de cloud. De WIM zorgt ervoor dat elke 24 uur de waarnemingen naar een cloud worden gestuurd voor verdere verwerking. VisAdvies kan op deze manier achterhalen om welk indivdu het gaat en waar dit individu geweest is. De detecties in de database van de reader worden elke 24 uur geüpload naar de VisAdviesAMF applicatie, die toegankelijk is voor de opdrachtgever.

Met de resultaten van dit onderzoek draagt VisAdvies bij aan het verbeteren van vismigratieroutes in de Friese achterlanden. Benieuwd naar onze andere PIT onderzoeken? Kijk dan op onze projecten pagina.