Migratiegedrag en functioneren vispassages in Ruiten Aa

Migratiegedrag en functioneren vispassages in Ruiten Aa

In 2020 staat bij waterschap Hunze & Aa's de Ruiten Aa op de agenda voor verbetering van de leefomgeving van vissen, herstel van de de zoet en zout verbinding en onderzoek naar vismigratie en functioneren van vispassages. VisAdvies heeft hiertoe de opdracht gekregen om te voorzien in PIT telemetrie, waarbij vispassages worden voorzien van meetopstellingen en vissen van zenders.

Als onderdeel van het Waddenfondsproject 'van Aa's naar Zee' heeft waterschap Hunze & Aa's in het voorjaar van 2020 nieuwe vispassages laten aanleggen in de Ruiten Aa. Hiermee is de laatste stap gezet riching het realiseren van vrij vismigratie tussen de Waddenzee en het gehele beeksysteem van de Westerwoldsche Aa. Om inzicht te krijgen in het migratiegedrag van de vissen in dit systeem en in de werking van de vispassage, heeft VisAdvies de nieuwe vispassages voorzien van PIT telemetrie opstellingen. Deze opstellingen maken deel uit van een groter PIT meetnet in het beeksysteem van de Westerwoldsche Aa, dat meerjarig onderzoek op stroomgebiedsniveau mogelijk maakt.

Aansluitend op de aanleg van de PIT opstellingen zullen op meerdere plekken in het systeem vissen worden voorzien van een PIT-zender met een unieke code. Wanneer een gezenderde vis een PIT opstelling passeerd wordt naast de datum en het tijdstip ook de unieke code uitgelezen, waar informatie over de soort, de lengte en het moment waarop de vis de zender heeft gekregen vast. Dergelijke informatie geeft inzicht in mogelijk variatie in het gebruik van de vispassages tussen soorten, lengteklassen, tijdstippen van de dag en in de passeerbaarheid van de vispassage.

Benieuwd naar onze andere PIT telemetrieonderzoeken? Kijn dan op onze projecten pagina.